Cụm Đà Nẵng – Top 88 sinh viên tham gia vòng Star Wars năm 2017

308

Xin chúc mừng 88 bạn sinh viên đã lọt vào vòng Star Wars tại cụm Đà Nẵng.

Các bạn vui lòng có mặt lúc 17h00 ngày (3/11/2017) tại Hội trường Đại học Đà Nẵng (41 Lê Duẩn – Quận Hải Châu – Thành phố Đà Nẵng).

TT HỌ TÊN THÍ SINH ĐƠN VỊ
1 Lê Nguyễn Bình An Đại học Tây Nguyên
2 Dương Kỳ Anh Đại học Tây Nguyên
3 Nguyễn Vân Anh Đại học Tây Nguyên
4 Trần Thị Ngọc Ái Đại học Ngoại ngữ – ĐH Đà Nẵng
5 Nguyễn Duy Bão Đại học Sư phạm – ĐH Đà Nẵng
6 Huỳnh Lê Thái Bảo Đại học Tây Nguyên
7 Nguyễn Gia Bảo Đại học Sư phạm – ĐH Đà Nẵng
8 Lê Thị Bé Đại học Kinh tế – ĐH Đà Nẵng
9 Trần Hữu Nguyệt Cầm Đại học Ngoại ngữ – ĐH Đà Nẵng
10 Nguyễn Tư Chiến Đại học Sư phạm – ĐH Đà Nẵng
11 Nguyễn Đắc Chung Đại học Kinh tế – ĐH Đà Nẵng
12 Nguyễn Thuỳ Dung Đại học Kinh tế – ĐH Đà Nẵng
13 Hồ Lê Như Duyên Đại học Ngoại ngữ – ĐH Đà Nẵng
14 Nguyễn Thị Duyên Đại học Ngoại ngữ – ĐH Đà Nẵng
15 Phạm Tiến Đạt Đại học Ngoại ngữ – ĐH Đà Nẵng
16 Vũ Thành Đạt Đại học Tây Nguyên
17 Võ Nguyên Thiên Định Đại học Duy Tân
18 Trần Thị Châu Giang Đại học Kinh tế – ĐH Đà Nẵng
19 Trương Ngọc Hà Đại học Tây Nguyên
20 Lê Thị Minh Hằng Đại học Kinh tế – ĐH Đà Nẵng
21 Nguyễn Lê Thanh Hằng Đại học Ngoại ngữ – ĐH Đà Nẵng
22 Nguyễn Thu Hằng Đại học Ngoại ngữ – ĐH Đà Nẵng
23 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Đại học Kinh tế – ĐH Đà Nẵng
24 Ma Trần Như Hảo Đại học Tây Nguyên
25 Trịnh Minh Thiên Hảo Đại học Kinh tế – ĐH Đà Nẵng
26 Huỳnh Thị Thuý Hiền Đại học Kinh tế – ĐH Đà Nẵng
27 Lê Thanh Hiền Đại học Kinh tế – ĐH Đà Nẵng
28 Nguyễn Đông Hiền Đại học Kinh tế – ĐH Đà Nẵng
29 Trần Minh Hiếu Đại học Kinh tế – ĐH Đà Nẵng
30 Nguyễn Phan Minh Hòa Đại học Kinh tế – ĐH Đà Nẵng
31 Phạm Thị Minh Huệ Đại học Tây Nguyên
32 Trần Lan Hương Đại học Kinh tế – ĐH Đà Nẵng
33 Lê Kim Khánh Huyền Đại học Ngoại ngữ – ĐH Đà Nẵng
34 Trần Thanh Huyền Đại học Kinh tế – ĐH Đà Nẵng
35 Trịnh Thị Khánh  Huyền Đại học Duy Tân
36 Phạm Thị Kiều Anh Đại học Ngoại ngữ – ĐH Đà Nẵng
37 Rahlan Koya Đại học Tây Nguyên
38 Đoàn Thị Mỹ Linh Linh Đại học Sư phạm – ĐH Đà Nẵng
39 Hoàng Thị Mỹ Linh Đại học Duy Tân
40 Lương Đàm Khiết Linh Khoa Y Dược – ĐH Đà Nẵng
41 Nguyễn Phương Loan Đại học Kinh tế – ĐH Đà Nẵng
42 Võ Thanh Hải Ly Đại học Kinh tế – ĐH Đà Nẵng
43 Võ Thị Mỹ Dung Đại học Duy Tân
44 Hoàng Nguyễn Hải Nam Đại học Tây Nguyên
45 Nguyễn Lê Nam Đại học Tây Nguyên
46 Hoàng Dương An Ngân Đại học Sư phạm – ĐH Đà Nẵng
47 Hoàng Thị Như Ngọc Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng
48 Lê Hoàng Ngọc Đại học Ngoại ngữ – ĐH Đà Nẵng
49 Lưu Thị Ngọc Đại học Ngoại ngữ – ĐH Đà Nẵng
50 Nguyễn Hoàng Hồng Ngọc Đại học Kinh tế – ĐH Đà Nẵng
51 Nguyễn Thị Ngọc Anh Đại học Ngoại ngữ – ĐH Đà Nẵng
52 Lê Trần Thảo Nguyên Đại học Kinh tế – ĐH Đà Nẵng
53 Nguyễn Thảo Nguyên Đại học Ngoại ngữ – ĐH Đà Nẵng
54 Lê Thị Yến Nhi Đại học Duy Tân
55 Nguyễn Hữu Hương Nhi Đại học Kinh tế – ĐH Đà Nẵng
56 Nguyễn Thị Lan Nhi Đại học Ngoại ngữ – ĐH Đà Nẵng
57 Nguyễn Thị Thanh Nhung Đại học Kinh tế – ĐH Đà Nẵng
58 Nguyễn Thị Hồng Nụ Đại học Ngoại ngữ – ĐH Đà Nẵng
59 Dương Thị Phượng Đại học Tây Nguyên
60 Vũ Trọng Quang Đại học Tây Nguyên
61 Nguyễn Lê Quyền Đại học Ngoại ngữ – ĐH Đà Nẵng
62 Nguyễn Như Quỳnh Đại học Sư phạm – ĐH Đà Nẵng
63 Nguyễn Thị Như Quỳnh Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh – ĐH Đà Nẵng
64 Ngô Hữu Tài Đại học Ngoại ngữ – ĐH Đà Nẵng
65 Lê Đức Bảo Thạch Đại học Kinh tế – ĐH Đà Nẵng
66 Nguyễn Phương Thảo Đại học Kinh tế – ĐH Đà Nẵng
67 Nguyễn Thị Thu Thảo Đại học Tây Nguyên
68 Võ Thị Thảo Đại học Ngoại ngữ – ĐH Đà Nẵng
69 Nguyễn Hữu  Thuật Đại học Tây Nguyên
70 Phan Thị Thu Thuỷ Đại học Kinh tế – ĐH Đà Nẵng
71 Trương Thị Huyền Trâm Đại học Ngoại ngữ – ĐH Đà Nẵng
72 Nguyễn Thị Quỳnh Trang Đại học Ngoại ngữ – ĐH Đà Nẵng
73 Thái Thị Thùy Trang Đại học Tây Nguyên
74 Trần Thị Vân Trang Đại học Kinh tế – ĐH Đà Nẵng
75 Lê Thị Hồng Trinh Đại học Ngoại ngữ – ĐH Đà Nẵng
76 La Đức Trung Đại học Tây Nguyên
77 Phan Thị Cẩm Tú Đại học Kinh tế – ĐH Đà Nẵng
78 Trần Thị Tươi Đại học Tây Nguyên
79 Nguyễn Thế Việt Đại học Tây Nguyên
80 Nguyễn Sơn Vinh Đại học Ngoại ngữ – ĐH Đà Nẵng
81 Nguyễn Anh Vũ Đại học Tây Nguyên
82 Podam Wiya Đại học Tây Nguyên
83 Trần Thị Thương Đại học Sư phạm – ĐH Đà Nẵng
84 Vũ Thị Xuân Thu Đại học Sư phạm – ĐH Đà Nẵng
85 Nguyễn Thị Ngọc Thương Đại học Sư phạm – ĐH Đà Nẵng
86 Nguyễn Trương Khánh Quỳnh Đại học Sư phạm – ĐH Đà Nẵng
87 Nguyễn Thị Lệ Uyên Đại học Sư phạm – ĐH Đà Nẵng
88 Hoàng Lệ Lam Tranh Đại học Sư phạm – ĐH Đà Nẵng