Cụm Thái Nguyên – Top 100 sinh viên tham gia vòng Star Wars năm 2017

223

Xin chúc mừng 100 bạn sinh viên đã lọt vào vòng Star Wars.

  STT Họ và tên Đơn vị
ĐỘI 1 1 Nông Thị Thu Khoa Ngoại ngữ – ĐHTN
2 Hoàng Thị Tuyết Khoa Ngoại ngữ – ĐHTN
3 Dương Xuân Lực Trường Đại học Y Dược – ĐHTN
4 Trần Lệ Thu Khoa Ngoại ngữ – ĐHTN
5 Nguyễn Thị Thùy Linh Trường Đại học Y Dược – ĐHTN
6 Hồ Ngọc Anh Khoa Quốc tế – ĐHTN
7 Phạm Huy Hoàng Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – ĐHTN
8 Luân Thị Nhớ Khoa Quốc tế – ĐHTN
9 Nguyễn Thị Ngân Trường Đại học Y Dược – ĐHTN
10 Nguyễn Thu Trang Trường Đại học Tây Bắc
ĐỘI 2 11 Đào Đình Mạnh Khoa Ngoại ngữ – ĐHTN
12 Nguyễn Minh Thu Trường Đại học Y Dược – ĐHTN
13 Thiều Thị Nguyệt Khoa Ngoại ngữ – ĐHTN
14 Quế Ngọc Anh Khoa Ngoại ngữ – ĐHTN
15 Lương Bảo Ngọc Anh Khoa Quốc tế – ĐHTN
16 Lê Nguyễn Huy Hoàng Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – ĐHTN
17 Lê Thị Thùy Dung Trường Đại học Y Dược – ĐHTN
18 Trần Anh Đức Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – ĐHTN
19 Lý Thị Hồng Trường Đại học Nông Lâm – ĐHTN
20 Lê Thu Thủy Khoa Quốc tế – ĐHTN
ĐỘI 3 21 Phạm Kiều My Khoa Quốc tế – ĐHTN
22 Lê Thùy Dương Khoa Ngoại ngữ – ĐHTN
23 Nguyễn Thị Thu Hà Khoa Ngoại ngữ – ĐHTN
24 Trần Thị Thanh Thủy Khoa Ngoại ngữ – ĐHTN
25 Trần Thị Thanh Huyền Trường Đại học Y Dược – ĐHTN
26 Triệu Thị Tín Trường Đại học Y Dược – ĐHTN
27 Bùi Thị  Hà Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – ĐHTN
28 Chúc Hà My Khoa Quốc tế – ĐHTN
29 Nguyễn Thị Hằng Nhi Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh – ĐHTN
30 Tường Linh Huệ Trường Đại học Tây Bắc
ĐỘI 4 31 Lê Thị Hồng Linh Khoa Quốc tế – ĐHTN
32 Hạ Huy Hoàng Khoa Ngoại ngữ – ĐHTN
33 Nguyễn Huy Hoàng Khoa Ngoại ngữ – ĐHTN
34 Trần Thanh Thương Trường Đại học Y Dược – ĐHTN
35 Nguyễn Thị Huyền Phương Trường Đại học Y Dược – ĐHTN
36 Dương Văn Thạch Khoa Ngoại ngữ – ĐHTN
37 Nông Kim Ngân Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – ĐHTN
38 Bùi Thị Quỳnh Trang Khoa Quốc tế – ĐHTN
39 Phạm Thị Thu Hằng Trường Đại học Nông Lâm – ĐHTN
40 Nguyễn Thị Hồng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh – ĐHTN
ĐỘI 5 41 Nguyễn Thị Bích Hạnh Khoa Quốc tế – ĐHTN
42 Triệu Thị Thu Hà Khoa Ngoại ngữ – ĐHTN
43 Hồ Thị Trà Khoa Ngoại ngữ – ĐHTN
44 Phùng Thị Cường Khoa Ngoại ngữ – ĐHTN
45 Phan Thị Hồng Mai Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – ĐHTN
46 Trần Thị Phương Anh Trường Đại học Y Dược – ĐHTN
47 Vi Thị Mai Loan Trường Đại học Y Dược – ĐHTN
48 Long Thị Hoàng Yến Khoa Quốc tế – ĐHTN
49 Bùi Thị Diệu Hồng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh – ĐHTN
50 Chu Hải Liên Trường Đại học Tây Bắc
ĐỘI 6 51 Hà Thị Minh Hương Trường Đại học Khoa học – ĐHTN
52 Trịnh Thị Vân Khoa Quốc tế – ĐHTN
53 Bùi Quang Tiến Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh – ĐHTN
54 Nguyễn Thị Hằng Khoa Ngoại ngữ – ĐHTN
55 Ngô Hồng Phương Khoa Ngoại ngữ – ĐHTN
56 Phạm Thị Minh Thư Trường Đại học Y Dược – ĐHTN
57 Lữ Văn Lợi Trường Đại học Y Dược – ĐHTN
58 Đỗ Minh Hiếu Khoa Ngoại ngữ – ĐHTN
59 Đào Ngọc Phi Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – ĐHTN
60 Lương Thị Giang Khoa Quốc tế – ĐHTN
ĐỘI 7 61 Trịnh Quang Kiên Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh – ĐHTN
62 Đỗ Hoành Tuấn Khoa Quốc tế – ĐHTN
63 Tô Nguyệt Minh Trường Đại học Y Dược – ĐHTN
64 Ngô Thị Ngọc Lan Trường Đại học Y Dược – ĐHTN
65 Nguyễn Thị Mai Huệ Khoa Ngoại ngữ – ĐHTN
66 Đinh Thị Thảo Khoa Ngoại ngữ – ĐHTN
67 Nguyễn Việt Long Khoa Ngoại ngữ – ĐHTN
68 Nông Văn Huy Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – ĐHTN
69 Nguyễn Cao Quý Trường Đại học Y Dược – ĐHTN
70 Mai Sỹ Huy Trường Đại học Tây Bắc
ĐỘI 8 71 Nguyễn Minh Thúy Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh – ĐHTN
72 Bùi Thị Tố Uyên Khoa Quốc tế – ĐHTN
73 Hoàng Bảo Ngọc Trường Đại học Y Dược – ĐHTN
74 Nguyễn Hồng Ly Trường Đại học Y Dược – ĐHTN
75 Mai Thị Huyền Linh Khoa Ngoại ngữ – ĐHTN
76 Nguyễn Thị Thúy An Khoa Ngoại ngữ – ĐHTN
77 Trương Thị Hiền Khoa Ngoại ngữ – ĐHTN
78 Nguyễn Thị Loan Khoa Quốc tế – ĐHTN
79 Đỗ Quang Huy Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – ĐHTN
80 Hà Anh Tú Trường Đại học Nông Lâm – ĐHTN
ĐỘI 9 81 Nguyễn Lệ Ngọc Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh – ĐHTN
82 Dương Thị Thảo Khoa Quốc tế – ĐHTN
83 Lại Ngọc Hải Trường Đại học Y Dược – ĐHTN
84 Đoàn Vũ Tiểu Quỳnh Khoa Ngoại ngữ – ĐHTN
85 Bùi Thị Thảo Trường Đại học Y Dược – ĐHTN
86 Trần Thị Kim Loan Khoa Ngoại ngữ – ĐHTN
87 Vũ Thị Uyên Khoa Ngoại ngữ – ĐHTN
88 Nguyễn Thanh Huyền Khoa Ngoại ngữ – ĐHTN
89 Lê Xuân Anh Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – ĐHTN
90 Đinh Minh Châu Trường Đại học Tây Bắc
ĐỘI 10 91 Dương Thanh Hằng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh – ĐHTN
92 Lưu Thị Kiều Lương Khoa Quốc tế – ĐHTN
93 Bùi Thị Linh Trường Đại học Y Dược – ĐHTN
94 Chu Thị Thiều Trường Đại học Y Dược – ĐHTN
95 Phạm Tiến Huân Khoa Ngoại ngữ – ĐHTN
96 Đặng Thị Thảo Khoa Ngoại ngữ – ĐHTN
97 Lê Thị Phương Khoa Ngoại ngữ – ĐHTN
98 Lâm Thị Ngân Khoa Ngoại ngữ – ĐHTN
99 Lê Ánh Tuyết Trường Đại học Sư phạm – ĐHTN
100 Nguyễn Nông Giang Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – ĐHTN

        (Danh sách trên có 100 sinh viên)