Cụm Thành phố Hồ Chí Minh – Top 113 sinh viên tham gia vòng Star Wars năm 2017

99

Xin chúc mừng 113 bạn sinh viên đã lọt vào vòng Star Wars tại cụm Thành phố Hồ Chí Minh.

Các bạn vui lòng có mặt lúc 7h00 ngày (28/10/2017) tại Trường Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh

STT MSSV HỌ TÊN ĐƠN VỊ  ĐIỂM
1 K164081117 Nguyễn Thị Phương Trinh Trường ĐH Kinh tế – Luật 30,00
2 K144070950 Lê Thị Quỳnh Nhi Trường ĐH Kinh tế – Luật 30,00
3 17520976 Nguyễn Quốc Nam Sang Trường ĐH Công nghệ Thông tin 30,00
4 17520971 Lâm Thái  Sang Trường ĐH Công nghệ Thông tin 30,00
5 16521800 Nguyễn Lê Duy Tấn Trường ĐH Công nghệ Thông tin 30,00
6 14520608 Phan Đình Nguyên Trường ĐH Công nghệ Thông tin 30,00
7 14520294 Võ Duy Hiếu Trường ĐH Công nghệ Thông tin 30,00
8 1513202 Lương Hoài Thiện Trường ĐH Bách Khoa 30,00
9 1411647 Nguyễn Huỳnh Hương Trường ĐH Bách Khoa 30,00
10 K175031643 Đặng Nhật Thu Trang Trường ĐH Kinh tế – Luật 29,00
11 K164101419 Lê Thị Phương Trường ĐH Kinh tế – Luật 29,00
12 K155021318 Trương Lê Văn Khoa Trường ĐH Kinh tế – Luật 29,00
13 K144070982 Dương Hoài Thanh Trường ĐH Kinh tế – Luật 29,00
14 K144020323 Võ Lê Trúc Vy Trường ĐH Kinh tế – Luật 29,00
15 17520850 Nguyễn Hoàng Nhật Trường ĐH Công nghệ Thông tin 29,00
16 17520783 Phan Duy Nam Trường ĐH Công nghệ Thông tin 29,00
17 17520663 Nguyễn Tuấn Kiệt Trường ĐH Công nghệ Thông tin 29,00
18 17520597 Cao Võ Huỳnh Trường ĐH Công nghệ Thông tin 29,00
19 17520307 Nguyễn Quốc Cường Trường ĐH Công nghệ Thông tin 29,00
20 17520267 Hồ Nguyên Bảo Trường ĐH Công nghệ Thông tin 29,00
21 17520103 Đỗ Hữu Lượng Trường ĐH Công nghệ Thông tin 29,00
22 16521762 Phạm Hoàng Oanh Trường ĐH Công nghệ Thông tin 29,00
23 16521446 Phạm Quang Vinh Trường ĐH Công nghệ Thông tin 29,00
24 16521412 Đỗ Thị Phương Uyên Trường ĐH Công nghệ Thông tin 29,00
25 16521385 Phan Quốc Tuấn Trường ĐH Công nghệ Thông tin 29,00
26 16521289 Trương Quang Trí Trường ĐH Công nghệ Thông tin 29,00
27 16521170 Võ Minh Thiện Trường ĐH Công nghệ Thông tin 29,00
28 16520515 Nguyễn Đức Huy Trường ĐH Công nghệ Thông tin 29,00
29 16520482 Nguyễn Nhật Hùng Trường ĐH Công nghệ Thông tin 29,00
30 15520922 Hồ Minh Trí Trường ĐH Công nghệ Thông tin 29,00
31 15520878 La Văn Tiến Trường ĐH Công nghệ Thông tin 29,00
32 15520762 Hoàng Lê Tân Trường ĐH Công nghệ Thông tin 29,00
33 15520579 Nguyễn Cao Bảo Nhật Trường ĐH Công nghệ Thông tin 29,00
34 14520860 Mai Thi Trường ĐH Công nghệ Thông tin 29,00
35 14520753 Hồ Tố Quỳnh Trường ĐH Công nghệ Thông tin 29,00
36 14520602 Nguyễn Thành Nguyên Trường ĐH Công nghệ Thông tin 29,00
37 13520833 Lê Hữu Thịnh Trường ĐH Công nghệ Thông tin 29,00
38 13520730 Nguyen Duc Tai Trường ĐH Công nghệ Thông tin 29,00
39 13520462 Trần Hoàng Lộc Trường ĐH Công nghệ Thông tin 29,00
40 1713833 Đỗ Minh Tú Trường ĐH Bách Khoa 29,00
41 1610903 Lê Minh Hải Trường ĐH Bách Khoa 29,00
42 1513408 Nguyễn Võ Hữu Thức Trường ĐH Bách Khoa 29,00
43 1512321 Nguyển Thuỵ Anh Nhi Trường ĐH Bách Khoa 29,00
44 1512297 Nguyễn Thành Minh Nhật Trường ĐH Bách Khoa 29,00
45 1412433 Võ Hiếu Nghi Trường ĐH Bách Khoa – ĐH Quốc Gia HCM 29,00
46 1411258 Nguyễn Thị Mỹ Hiệp Trường ĐH Bách Khoa 29,00
47 1410133 Trần  Lan Anh Trường ĐH Bách Khoa 29,00
48 1712909 Huỳnh Quang Vinh Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 29,00
49 K174111274 Ngô Hoàng Thái Trường ĐH Kinh tế – Luật 28,00
50 K174020195 Hà Mai Thy Trường ĐH Kinh tế – Luật 28,00
51 k165021763 Nguyễn Thị Ngà Trường ĐH Kinh tế – Luật 28,00
52 K164091331 Dương Trung Hiếu Trường ĐH Kinh tế – Luật 28,00
53 K164081205 Trần Ngọc Anh Minh Trường ĐH Kinh tế – Luật 28,00
54 K164040501 Huỳnh Nguyễn Nhật Minh Trường ĐH Kinh tế – Luật 28,00
55 K164030355 Phan Huy Trường ĐH Kinh tế – Luật 28,00
56 K155021299 VŨ THỊ THẢO UYÊN Trường ĐH Kinh tế – Luật 28,00
57 K154111121 Phạm Thanh Tú Trường ĐH Kinh tế – Luật 28,00
58 K154070722 Huỳnh Phát Trường ĐH Kinh tế – Luật 28,00
59 K154040428 Phạm Thị Minh Huyền Trường ĐH Kinh tế – Luật 28,00
60 K154020150 Phan Thị Thảo Trường ĐH Kinh tế – Luật 28,00
61 k145041896 Dương Ngọc Mỹ Linh Trường ĐH Kinh tế – Luật 28,00
62 K144071018 Nông Bích Trâm Trường ĐH Kinh tế – Luật 28,00
63 17520828 Phan Nguyên Trường ĐH Công nghệ Thông tin 28,00
64 17520814 Tống Tú Ngọc Trường ĐH Công nghệ Thông tin 28,00
65 17520466 Trần Duy Hiệp Trường ĐH Công nghệ Thông tin 28,00
66 17520453 Lê Công Hầu Trường ĐH Công nghệ Thông tin 28,00
67 16521478 Đỗ Thanh Xuân Trường ĐH Công nghệ Thông tin 28,00
68 16521472 Lê Ngọc Uyên Vy Trường ĐH Công nghệ Thông tin 28,00
69 16521247 Bùi Tấn Tình Trường ĐH Công nghệ Thông tin 28,00
70 16521232 Nguyễn Văn Ngọc Tiến Trường ĐH Công nghệ Thông tin 28,00
71 16521104 Nguyễn Văn Thắng Trường ĐH Công nghệ Thông tin 28,00
72 16521102 Nguyễn Hữu Thắng Trường ĐH Công nghệ Thông tin 28,00
73 16520718 Vũ Tuyết Mai Trường ĐH Công nghệ Thông tin 28,00
74 16520703 Nguyễn Thành Luân Trường ĐH Công nghệ Thông tin 28,00
75 16520496 Đoàn Thị Hương Trường ĐH Công nghệ Thông tin 28,00
76 16520445 Nguyễn Trung Huy Hoàng Trường ĐH Công nghệ Thông tin 28,00
77 16520434 Lê Việt Hoàng Trường ĐH Công nghệ Thông tin 28,00
78 16520412 Phan Đình Minh Hiếu Trường ĐH Công nghệ Thông tin 28,00
79 16520395 Ngô Trọng Hiếu Trường ĐH Công nghệ Thông tin 28,00
80 16520377 Hoàng Hiệp Trường ĐH Công nghệ Thông tin 28,00
81 16520316 Bùi Đại Gia Trường ĐH Công nghệ Thông tin 28,00
82 16520196 Nguyễn Tấn Đạt Trường ĐH Công nghệ Thông tin 28,00
83 16520054 Phạm Thị Phương Anh Trường ĐH Công nghệ Thông tin 28,00
84 16520017 Phan Hoàng Ân Trường ĐH Công nghệ Thông tin 28,00
85 16520016 Phạm Bình An Trường ĐH Công nghệ Thông tin 28,00
86 15520975 Trần Anh Tuấn Trường ĐH Công nghệ Thông tin 28,00
87 15520940 Hứa Vĩ Trung Trường ĐH Công nghệ Thông tin 28,00
88 15520673 Lâm Hoàng Quân Trường ĐH Công nghệ Thông tin 28,00
89 15520599 Trần Cao Pháp Trường ĐH Công nghệ Thông tin 28,00
90 15520498 Vũ Lê Hoàng Minh Trường ĐH Công nghệ Thông tin 28,00
91 15520335 Trần Ngọc Khải Trường ĐH Công nghệ Thông tin 28,00
92 14520870 Thạch Thanh Thiên Trường ĐH Công nghệ Thông tin 28,00
93 14520496 Phan Văn Luân Trường ĐH Công nghệ Thông tin 28,00
94 14520430 Phạm Đăng Khoa Trường ĐH Công nghệ Thông tin 28,00
95 14520422 Huỳnh Đăng Khoa Trường ĐH Công nghệ Thông tin 28,00
96 14520320 Trịnh Mẫn Hoàng Trường ĐH Công nghệ Thông tin 28,00
97 14520091 Nguyễn Viết Thành Chương Trường ĐH Công nghệ Thông tin 28,00
98 K1104084 Pham Thanh Tu Trường ĐH Bách Khoa 28,00
99 91303855 Nguyễn Minh Thiện Trường ĐH Bách Khoa 28,00
100 1710325 Hồ Thủy Tiên Trường ĐH Bách Khoa 28,00
101 1611471 Trần Diễm Hương Trường ĐH Bách Khoa 28,00
102 1513682 Võ Đức Trí Trường ĐH Bách Khoa 28,00
103 1512217 Nguyễn Vũ Nguyên Trường ĐH Bách Khoa 28,00
104 1791009 Lê Thị Khánh Vi Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 28,00
105 1714286 Phạm Hoàng Nam Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 28,00
106 1712862 Trần Thanh Tú Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 28,00
107 1712416 Trần Thị Thanh Hằng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 28,00
108 1712334 Trương Quốc Đạt Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 28,00
109 1519005 Nguyễn Tuấn Anh Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 28,00
110 1417228 Trần Ngọc Phấn Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 28,00
111 1757010171 Nguyễn Quỳnh Phương Nhi Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn 28,00
112 1756180091 Phạm Minh Nhật Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn 28,00
113 1612649 Ngô Bá Hoàng Thiên  Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 30,00