Revealing the 6 team finalists of Star Awards 2020 National Final Round

Vòng thi Chung kết của 6 cụm khu vực: Thái Nguyên, Hà Nội, Đà Nẵng, Huế, Hồ Chí Minh, Cần Thơ thi đã khép lại với thành công rực rỡ. Ban giảm khảo đã chọn ra 6 đội thi – 18 thí sinh xuất sắc nhất, đại diện 6 cụm trường trên cả nước để thi đầu Vòng thi Chung kết Toàn quốc diễn ra vào ngày 08/11/2020 tại thành phố biển Đà Nẵng sắp tới đây.
Hãy cùng điểm lại những thí sinh ưu tú xuất sắc đã vượt qua hàng ngàn thí sinh tiến thẳng vào chúng kế nhé:
✨Đội Futuristic Trio đại diện cụm Hà nội.  Gồm các thí sinh:
Trần Vũ Minh Hà – Khoa Quốc Tế – ĐHQGHN
Võ Hằng Mai Anh – Trường ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQGH
 Tôn Nguyễn Minh Uyên – Khoa Quốc Tế – ĐHQGHN
                       
Đội TNU – GREEN ENGINEERS đại diệm cụm Thái nguyên gồm các thí sinh:
Nguyễn Văn Hùng – Trường ĐH kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên
Nông Văn Huy – Trường ĐH kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên
Nguyễn Ngọc Thiệu – Trường ĐH kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên
✨Đội DNA (Da Nang Ambassadors) đại diện cụm Đà nẵng. Gồm các thí sinh:
Nguyễn Thùy Dương – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng
Lưu Ngọc Bảo Trang – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng
Nguyễn Hữu Đại Lộc – Trường Đại học Tây Nguyên
✨ Đội sTiMiLi đại diện cụm Huế. Gồm các thí sinh
Hồ Hữu Yên Minh – QTH K16A Đại học Ngoại Ngữ Huế
Đào Thanh Tiến – Đại học Y Dược – Đại học Huế
Dương Thị Mỹ Linh – Đại học Y Dược – Đại học Huế
✨ Đội UE đại diện cụm Hồ Chí Minh, gồm các thí sinh
Uông Thảo Nguyên – Trường ĐH Kinh tế – Luật, ĐHQG-HCM
Phan Nguyễn Hồng Nhung – Trường ĐH Kinh tế – Luật, ĐHQG-HCM
Trương Thị Huỳnh Anh – Trường ĐH Kinh tế TP.HCM
✨ Đội thi TNT đại diệm cụm Cần Thơ. Gồm các thí sinh:
Phạm Lâm An Nghiệp – Trường Đại học Cần Thơ
Nguyễn Vương Minh Thư – Trường Đại học Cần Thơ
Huỳnh Ngọc Thanh Tâm – Trường Đại học Cần Thơ