Latest News

SA20 National Final Round: The trophy calls Danang’s team

Overcame more than 50,000 contestants from 150 universities/ colleges nationwide, on the afternoon of 8th November, 18 finalists – 6 teams representing 6 regions gathered at the University of Danang to compete in the National Final Round of Star Awards 2020.  Through 3 dramatic and thrilling rounds, the owner of the golden trophy and the […]

READ MORE

RANKING

100 highest score contestants

Filter

No. Student ID Full Name University Cluster Score Time
1 B2014218 TRẦN NHÃ DUY CTU - Khoa Ngoại ngữ Can Tho 300 11:17
2 B1906680 HỒ HOÀNG HƯNG CTU - Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông Can Tho 300 11:33
3 17701728 TRẦN HUYỀN PHƯƠNG Trường Đại học Tây Nguyên Da Nang 300 16:04
4 B1912429 HỒ BẠCH DƯƠNG CTU - Khoa Ngoại ngữ Can Tho 300 16:42
5 B2013978 LE TIEU MAN CTU - Viện Nghiên cứu Phát triển Đồng bằng sông Cửu Long Can Tho 300 22:55
6 K205520114136 Nguyễn Văn Thọ Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thai Nguyen 290 01:21
7 18F7561040 Lê Thị Thúy Hòa Trường ĐH Ngoại ngữ Hue 290 08:05
8 DTF197220204216 Nông Thị Nhị Khoa Ngoại ngữ Thai Nguyen 290 08:35
9 B1912432 LÊ GIA HUY CTU - Khoa Ngoại ngữ Can Tho 290 08:53
10 18k4021211 NGUYỄN HỮU LONG Trường ĐH Kinh tế Hue 290 09:23
11 4501701053 LƯƠNG GIA HUY Trường ĐH Sư phạm Ho Chi Minh City 290 09:54
12 B1707781 TRƯƠNG ÁI THỦY TIÊN CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 290 09:55
13 18120593 TRẦN QUANG TIẾN Trường ĐH Khoa học tự nhiên Ho Chi Minh City 290 10:10
14 B2016700 PHẠM NGUYỄN HOÀNG HUY CTU - Khoa Công nghệ Can Tho 290 10:37
15 19520973 NGUYỄN THẾ THIỆN Trường ĐH Công nghệ thông tin ĐHQG HCM Ho Chi Minh City 290 10:46
16 B1810684 QUÁCH THÁI VIỆT KHANG CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 290 10:52
17 B1700015 TRẦN NHẬT DUY CTU - Khoa Sư phạm Can Tho 290 10:56
18 412190232 NGUYỄN THỊ NHƯ NGỌC Trường ĐH Ngoại ngữ Da Nang 290 11:06
19 B1810748 Phan Le Anh Thu CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 290 11:16
20 B1910308 VÕ THỊ QUỲNH THƯ CTU - Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông Can Tho 290 11:22
21 B2010107 NGUYỄN BẢO LINH CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 290 13:50
22 B1707740 NGUYỄN THANH ĐOÀN CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 290 13:57
23 B1701708 NGUYỄN HOÀNG ĐOAN TRANG CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 290 14:37
24 K194020141 Phan Thị Hòa Trường ĐH Kinh tế - Luật ĐHQG HCM Ho Chi Minh City 290 14:52
25 B2013950 TRẦN THỊ TUYẾT NHUNG CTU - Khoa Ngoại ngữ Can Tho 290 14:55
26 18000568 Bùi Thị An Khanh Trường ĐH Khoa học Tự nhiên Ha Noi 290 15:59
27 B1808513 Nguyễn Vương Minh Thư CTU - Khoa Ngoại ngữ Can Tho 290 15:60
28 B2013974 LÂM HOÀNG KHANG CTU - Khoa Ngoại ngữ Can Tho 290 16:50
29 B1913494 LÂM NGỌC PHƯƠNG THANH CTU - Khoa Ngoại ngữ Can Tho 290 16:51
30 2003153 HOÀNG THỊ THÙY LINH Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Ha Noi 290 18:43
31 201121601240 Nguyễn Khánh Trang Trường ĐH Kinh tế Da Nang 290 18:49
32 412190434 TRẦN THỊ PHƯƠNG TRINH Trường ĐH Ngoại ngữ Da Nang 290 18:59
33 31181020788 NGUYỄN NGỌC NHƯ NGUYỆT Trường ĐH Kinh tế TP.HCM Ho Chi Minh City 290 19:04
34 B1703445 TRẦN THỊ MỸ TRINH CTU - Viện Nghiên cứu & Phát triển Công nghệ sinh học Can Tho 290 19:39
35 18F7511032 Trần Nguyễn Nhật Ánh Trường ĐH Ngoại ngữ Hue 290 21:31
36 DDL180111 Đoàn Phú Quý Trường ĐH An Giang ĐHQG-HCM Ho Chi Minh City 290 21:33
37 B1803789 ĐÀM THỊ MỸ HUYỀN CTU - Viện Nghiên cứu & Phát triển Công nghệ sinh học Can Tho 290 21:42
38 B1704301 BUI THI THUY PHUONG CTU - Khoa Công nghệ Can Tho 290 24:49
39 B2001482 TRẦN THỊ TUYẾT HƯƠNG CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 290 27:23
40 B1901606 NGUYỄN HOÀNG THÚY NGA CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 290 27:60
41 181124022167 NGUYỄN THỊ THẢO VY Trường ĐH Kinh tế Da Nang 290 28:34
42 16Y3011268 LÊ NHẬT TIẾN Trường ĐH Y Dược Hue 290 29:31
43 19Y3031186 Nguyễn Thị Hà Trang Trường ĐH Y Dược Hue 290 29:47
44 18100087 NGUYỄN THỊ MAI PHƯƠNG Khoa Y Dược Ha Noi 280 05:04
45 20S6010034 Đậu Gia Bảo Thi Trường ĐH Sư phạm Hue 280 07:20
46 B1706991 TRẦN ĐĂNG NHẬT CTU - Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông Can Tho 280 07:26
47 ITITIU17024 NGUYỄN THẾ ANH Trường ĐH Quốc tế ĐHQG HCM Ho Chi Minh City 280 07:38
48 DTY1957202010175 Ngô Thu Thảo Trường ĐH Y Dược Thai Nguyen 280 07:40
49 17Y3021114 NGUYEN DAI QUOC Trường ĐH Y Dược Hue 280 08:02
50 B1810726 NGUYỄN THỊ KIỀU OANH CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 280 08:08
51 DTY1957201010276 NGUYEN KIEU MAI Trường ĐH Y Dược Thai Nguyen 280 09:20
52 B2000615 LÂM THỊ NGỌC ĐIỂM CTU - Khoa Sư phạm Can Tho 280 09:39
53 B2014135 NGUYỄN TIẾN ANH CTU - Khoa Ngoại ngữ Can Tho 280 09:50
54 B1719132 NGUYỄN PHÚC DUY CTU - Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông Can Tho 280 09:52
55 412200218 Nguyễn Thị Thảo My Trường ĐH Ngoại ngữ Da Nang 280 10:16
56 20063131 Phạm Thị Hồng Nhung Khoa Luật Ha Noi 280 10:19
57 B1911485 NGUYỄN BÌNH NGUYÊN CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 280 10:24
58 B1912435 HUỲNH TRẦN BẢO KHOA CTU - Khoa Ngoại ngữ Can Tho 280 10:27
59 18050515 NGUYỄN THẢO LY Trường ĐH Kinh tế Ha Noi 280 10:46
60 DTN1954290002 PHẠM TIẾN ĐẠT Trường ĐH Nông Lâm Thai Nguyen 280 11:10
61 20Y3010183 TRƯƠNG TUẤN KHANH Trường ĐH Y Dược Hue 280 11:25
62 1956200086 ĐỖ THỤY BẢO NGỌC Trường ĐH Khoa học Xã hội – Nhân văn Ho Chi Minh City 280 11:31
63 DTY1757204010134 TRẦN NGỌC BẢO UYÊN Trường ĐH Y Dược Thai Nguyen 280 11:42
64 20100201 VÕ THỊ HOÀI THANH Khoa Y Dược Ha Noi 280 11:43
65 200050468 NGUYỄN KHÁNH LINH Trường ĐH Kinh tế Ha Noi 280 11:55
66 20D15801010215 Võ Ngọc Minh Phúc` CTU - Viện Nghiên cứu Phát triển Đồng bằng sông Cửu Long Can Tho 280 12:05
67 b2008960 Nguyễn Phương Du CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 280 12:19
68 2012380039 LÊ NGỌC TRÂM Trường ĐH Ngoại thương Ha Noi 280 12:24
69 B2013967 HOÀNG VÂN ANH CTU - Khoa Ngoại ngữ Can Tho 280 12:24
70 B2005288 NGUYỄN DƯƠNG THIÊN THANH CTU - Khoa Ngoại ngữ Can Tho 280 12:28
71 19F7541034 TRẦN THỊ NGỌC DUNG Trường ĐH Ngoại ngữ Hue 280 12:34
72 2174954 NGUYỄN HÙNG DUY Trường ĐH Hoa Sen Ho Chi Minh City 280 12:43
73 1817380107087 Trương Thị Hồng Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum Da Nang 280 12:45
74 B2005765 LÊ THỊ HOÀNG NGÂN CTU - Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông Can Tho 280 12:50
75 K184070855 HUỲNH PHƯƠNG NHI Trường ĐH Kinh tế - Luật ĐHQG HCM Ho Chi Minh City 280 12:56
76 18Y3011350 HÀ MINH TRANG Trường ĐH Y Dược Hue 280 13:19
77 B1708261 PHẠM MINH CƯỜNG CTU - Khoa Ngoại ngữ Can Tho 280 13:45
78 102170149 Pham Manh Dung Trường ĐH Bách Khoa Da Nang 280 13:52
79 b2005555 Phan Thị Kim Cương CTU - Viện Nghiên cứu Phát triển Đồng bằng sông Cửu Long Can Tho 280 14:08
80 412171095 Bảo Trân Hoàng Phan Trường ĐH Ngoại ngữ Da Nang 280 14:18
81 K184070978 LÊ THỊ YẾN VY Trường ĐH Kinh tế - Luật ĐHQG HCM Ho Chi Minh City 280 14:29
82 B1810570 Nguyễn Hoàng Trân CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 280 14:31
83 ktrang.911 Huỳnh Thị Khánh Trang Trường ĐH Y Dược Hue 280 14:33
84 20050782 Nguyễn Minh Châu Trường ĐH Kinh tế Ha Noi 280 14:42
85 18K4021320 Lê Thị Phương Như Trường ĐH Kinh tế Hue 280 14:42
86 B2015485 Nguyễn Châu Trúc Lam CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 280 14:59
87 20F7010238 Từ Anh Thương Trường ĐH Ngoại ngữ Hue 280 14:60
88 412190044 ĐỒNG THỊ PHƯƠNG DUNG Trường ĐH Ngoại ngữ Da Nang 280 15:02
89 18N8031007 LÊ THỊ MINH THƯ Trường ĐH Nghệ thuật Hue 280 15:11
90 19F7511033 Nguyễn Ngọc Thế Bảo Trường ĐH Ngoại ngữ Hue 280 15:12
91 17F7011058 Hoàng Vũ Gia Thông Trường ĐH Ngoại ngữ Hue 280 15:27
92 2011734 HUỲNH VĂN NHÂN Trường ĐH Bách Khoa ĐHQG HCM Ho Chi Minh City 280 15:42
93 B1911078 NGUYỄN THỊ TUYẾT KHA CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 280 15:48
94 B1809341 NGUYỄN VIỆT ĐỨC CTU - Viện Nghiên cứu Phát triển Đồng bằng sông Cửu Long Can Tho 280 15:48
95 B1710449 Nguyen Thi Bao Thu CTU - Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông Can Tho 280 16:03
96 412190253 ĐINH THỊ YẾN NHI Trường ĐH Ngoại ngữ Da Nang 280 16:05
97 17y3071121 TRẦN PHAN MINH THÔNG Trường ĐH Y Dược Hue 280 16:21
98 B1911666 Liêu Thị Trúc Linh CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 280 16:22
99 B1904685 Huynh Pham Phuong Nghi CTU - Viện Nghiên cứu Phát triển Đồng bằng sông Cửu Long Can Tho 280 16:28
100 1857010237 NGUYỄN MỸ KHÁNH NGÂN Trường ĐH Khoa học Xã hội – Nhân văn Ho Chi Minh City 280 16:41