Latest News

SA20 National Final Round: The trophy calls Danang’s team

Overcame more than 50,000 contestants from 150 universities/ colleges nationwide, on the afternoon of 8th November, 18 finalists – 6 teams representing 6 regions gathered at the University of Danang to compete in the National Final Round of Star Awards 2020.  Through 3 dramatic and thrilling rounds, the owner of the golden trophy and the […]

READ MORE

RANKING

100 highest score contestants

Filter

No. Student ID Full Name University Cluster Score Time
1 K185220201050 Nguyễn Thị Bích Ngọc Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thai Nguyen 300 03:46
2 20031321 Bùi Lệ Hằng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Ha Noi 300 08:30
3 B1811365 MAI TẤN THIỆN CTU - Viện Nghiên cứu Phát triển Đồng bằng sông Cửu Long Can Tho 300 08:57
4 K175905228046 Nguyễn Thị Bích Ngọc Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thai Nguyen 300 09:41
5 18010159 NGUYỄN ĐĂNG HOÀNG Trường ĐH Giáo dục Ha Noi 300 10:10
6 18Y3011239 NGUYỄN HẠNH NHI Trường ĐH Y Dược Hue 300 10:26
7 18f7511231 Chế Thị Mỹ Linh Trường ĐH Ngoại ngữ Hue 300 10:37
8 19F7541034 TRẦN THỊ NGỌC DUNG Trường ĐH Ngoại ngữ Hue 300 11:05
9 1957010267 KHƯƠNG ĐÌNH KHOA Trường ĐH Khoa học Xã hội – Nhân văn Ho Chi Minh City 300 11:14
10 B2014218 TRẦN NHÃ DUY CTU - Khoa Ngoại ngữ Can Tho 300 11:17
11 B1906680 HỒ HOÀNG HƯNG CTU - Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông Can Tho 300 11:33
12 20F7510801 LOH YEE LIN Trường ĐH Ngoại ngữ Hue 300 11:39
13 B1808349 Nguyễn Khả Trân CTU - Khoa Ngoại ngữ Can Tho 300 12:11
14 416180065 Nguyễn Thị Thành Trường ĐH Ngoại ngữ Da Nang 300 12:37
15 191121601124 Lê Vũ Xuân Oanh Trường ĐH Kinh tế Da Nang 300 14:57
16 18702125 ĐOÀN QUỐC TRIỆU Trường Đại học Tây Nguyên Da Nang 300 14:59
17 DTE2053401010225 Đỗ Hồng Ngọc Trường ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thai Nguyen 300 15:11
18 K194081108 NGUYỄN ĐỨC VĨNH THẮNG Trường ĐH Kinh tế - Luật ĐHQG HCM Ho Chi Minh City 300 16:03
19 17701728 TRẦN HUYỀN PHƯƠNG Trường Đại học Tây Nguyên Da Nang 300 16:04
20 B1912429 HỒ BẠCH DƯƠNG CTU - Khoa Ngoại ngữ Can Tho 300 16:42
21 1851015 TÔ ĐỨC THÀNH Trường ĐH Bách Khoa ĐHQG HCM Ho Chi Minh City 300 17:04
22 b1709163 VÕ CHÁNH LUẬN CTU - Khoa Công nghệ Can Tho 300 18:07
23 20174341 BÙI HOÀNG TUẤN Trường Đại học Bách Khoa HN Ha Noi 300 19:03
24 17701034 Nguyễn Thị Thanh Trường Đại học Tây Nguyên Da Nang 300 19:15
25 411190061 VŨ HẢI ĐĂNG Trường ĐH Ngoại ngữ Da Nang 300 19:53
26 2173264 TĂNG THỊ THANH HOÀI Trường ĐH Khoa học Xã hội – Nhân văn Ho Chi Minh City 300 20:09
27 B2013978 LE TIEU MAN CTU - Viện Nghiên cứu Phát triển Đồng bằng sông Cửu Long Can Tho 300 22:55
28 19Y3031179 Đào Thanh Tiến Hue University of Medicine and Pharmacy Hue 300 26:08
29 K194081110 PHAN ĐỨC THỊNH Trường ĐH Kinh tế - Luật ĐHQG HCM Ho Chi Minh City 300 26:20
30 DTC1854802020012 VŨ THANH TÙNG Trường ĐH Công nghệ thông tin và Truyền thông Thai Nguyen 300 28:56
31 B1706392 LÊ ĐĂNG THIÊN NGỌC CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 300 29:60
32 18Y3031148 Phan Phụng Thiên Trường ĐH Y Dược Hue 300 29:60
33 17Y3071020 NGÔ LÝ DIỆP ĐAN Trường ĐH Y Dược Hue 300 29:60
34 18Y3011308 LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO Trường ĐH Y Dược Hue 300 29:60
35 K205520114136 Nguyễn Văn Thọ Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thai Nguyen 290 01:21
36 K1852202050 Nguyễn Thị Bích Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thai Nguyen 290 01:34
37 K175905228052 Nguyễn Thị Ngọc Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thai Nguyen 290 02:36
38 K175905228019 Nguyễn Thị Bích Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thai Nguyen 290 03:36
39 B1910992 LỮ HÀ THIÊN KIM CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 290 05:06
40 K175905228022 Nguyễn Thị Bích Ngọc Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thai Nguyen 290 05:15
41 B1703444 BÙI HOÀNG THU TRANG CTU - Viện Nghiên cứu & Phát triển Công nghệ sinh học Can Tho 290 05:16
42 419180020 SỬ THỤC MI Trường ĐH Ngoại ngữ Da Nang 290 05:27
43 K185220201013 Nguyễn Thị Thanh Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thai Nguyen 290 06:42
44 K155905228050 Nguyễn Bích Ngọc Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thai Nguyen 290 06:52
45 B1800205 TRẦN THỊ KHÁNH LAM CTU - Khoa Ngoại ngữ Can Tho 290 07:41
46 K175905228010 Trần Đào Ngọc Linh Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thai Nguyen 290 07:55
47 18F7561040 Lê Thị Thúy Hòa Trường ĐH Ngoại ngữ Hue 290 08:05
48 20Y3010004 HỒ VIỆT ĐỨC Trường ĐH Y Dược Hue 290 08:06
49 2011908 ĐỖ MINH QUÂN Trường ĐH Bách Khoa ĐHQG HCM Ho Chi Minh City 290 08:22
50 DTF197220204216 Nông Thị Nhị Khoa Ngoại ngữ Thai Nguyen 290 08:35
51 B1912432 LÊ GIA HUY CTU - Khoa Ngoại ngữ Can Tho 290 08:53
52 B2009013 Bùi Thị Ngọc Trang CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 290 08:59
53 19020032 TRẦN CÔNG VIỆT AN Trường ĐH Công nghệ Ha Noi 290 08:60
54 20001948 Trịnh Thị Ngọc Mai Trường ĐH Khoa học Tự nhiên Ha Noi 290 09:04
55 17701015 NGUYỄN HỮU ĐẠI LỘC Trường Đại học Tây Nguyên Da Nang 290 09:13
56 K175905228040 Nguyễn Thị Bích Ngọc Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thai Nguyen 290 09:14
57 1752258 NGUYỄN NGỌC DUY HƯNG Trường ĐH Bách Khoa ĐHQG HCM Ho Chi Minh City 290 09:19
58 18k4021211 NGUYỄN HỮU LONG Trường ĐH Kinh tế Hue 290 09:23
59 B1911573 Nguyễn Đoàn Tâm Như CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 290 09:23
60 K194081201 NGUYỄN HÀ ÁI THY Trường ĐH Kinh tế - Luật ĐHQG HCM Ho Chi Minh City 290 09:45
61 4501701053 LƯƠNG GIA HUY Trường ĐH Sư phạm Ho Chi Minh City 290 09:54
62 B1707781 TRƯƠNG ÁI THỦY TIÊN CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 290 09:55
63 18120593 TRẦN QUANG TIẾN Trường ĐH Khoa học tự nhiên Ho Chi Minh City 290 10:10
64 18F7051021 NGUYỄN TRẦN QUỐC HƯNG Trường ĐH Ngoại ngữ Hue 290 10:13
65 B2002827 Phạm Thành Phúc CTU - Viện Nghiên cứu & Phát triển Công nghệ sinh học Can Tho 290 10:32
66 B2016700 PHẠM NGUYỄN HOÀNG HUY CTU - Khoa Công nghệ Can Tho 290 10:37
67 19520973 NGUYỄN THẾ THIỆN Trường ĐH Công nghệ thông tin ĐHQG HCM Ho Chi Minh City 290 10:46
68 B1810684 QUÁCH THÁI VIỆT KHANG CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 290 10:52
69 K194081094 TÔ THỊ HỒNG NHUNG Trường ĐH Kinh tế - Luật ĐHQG HCM Ho Chi Minh City 290 10:52
70 B1800206 NGUYỄN NGỌC KIM NGÂN CTU - Khoa Ngoại ngữ Can Tho 290 10:55
71 K194040552 VÕ HỒNG NHUNG Trường ĐH Kinh tế - Luật ĐHQG HCM Ho Chi Minh City 290 10:55
72 B1700015 TRẦN NHẬT DUY CTU - Khoa Sư phạm Can Tho 290 10:56
73 19020265 Nguyễn Quang Đại Dương Trường ĐH Công nghệ Ha Noi 290 10:59
74 412190232 NGUYỄN THỊ NHƯ NGỌC Trường ĐH Ngoại ngữ Da Nang 290 11:06
75 B1810748 Phan Le Anh Thu CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 290 11:16
76 B1910308 VÕ THỊ QUỲNH THƯ CTU - Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông Can Tho 290 11:22
77 19020081 NGUYỄN QUANG MINH Trường ĐH Công nghệ Ha Noi 290 11:43
78 B1709621 DUONG ANH QUYEN CTU - Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông Can Tho 290 11:53
79 K194040542 NGUYỄN TẤN LỘC Trường ĐH Kinh tế - Luật ĐHQG HCM Ho Chi Minh City 290 12:05
80 B1709174 HẠ MINH QUANG CTU - Khoa Công nghệ Can Tho 290 12:23
81 1651047 Tran Nguyen Khang Trường ĐH Bách Khoa ĐHQG HCM Ho Chi Minh City 290 12:33
82 B1801787 PHẠM HOÀNG BẢO TRANG CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 290 12:34
83 19030098 NGUYỄN TRẦN THÙY LINH Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Ha Noi 290 12:36
84 412190548 HOÀNG NGUYÊN GIA HÂN Trường ĐH Ngoại ngữ Da Nang 290 12:38
85 191121601231 ĐẶNG TRẦN ANH THƯ Trường ĐH Kinh tế Da Nang 290 13:01
86 D45225 LÝ HÙNG HUYNH Học viện Cảnh sát Nhân dân Ha Noi 290 13:04
87 2173143 BÙI ĐĂNG HOÀNG Trường ĐH Hoa Sen Ho Chi Minh City 290 13:10
88 B1801750 Nguyễn Thị Yến Nhi CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 290 13:11
89 18Y3011071 PHAN HOÀNG MINH ĐỨC Trường ĐH Y Dược Hue 290 13:13
90 19F7511074 Trương Việt Đức Trường ĐH Ngoại ngữ Hue 290 13:21
91 17072074 Nguyễn Thị Thu Hiền Khoa Quốc tế Ha Noi 290 13:29
92 18F7511387 Trần thị phương nhi Trường ĐH Sư phạm Hue 290 13:40
93 18Y3031109 TRAN THI NHU NGOC Trường ĐH Y Dược Hue 290 13:41
94 2012018 TRẦN MINH TÂN Trường ĐH Bách Khoa ĐHQG HCM Ho Chi Minh City 290 13:41
95 B2010107 NGUYỄN BẢO LINH CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 290 13:50
96 B1707740 NGUYỄN THANH ĐOÀN CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 290 13:57
97 207720501050 TRẦN ÁI XUÂN Khoa Y - ĐHQG-HCM Ho Chi Minh City 290 14:36
98 B1701708 NGUYỄN HOÀNG ĐOAN TRANG CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 290 14:37
99 B1911774 LÊ HỒ HẢI YẾN CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 290 14:45
100 DTS205D140217065 Triệu Phương Uyên Trường ĐH Sư phạm Thai Nguyen 290 14:50