RANKING

1000 highest score contestants

Filter

Your ranking : 987

No. Student ID Full Name University Cluster Score Time
1 B1906731 Nguyễn Trung Nhân CTU - Viện Nghiên cứu & Phát triển Công nghệ sinh học Can Tho 300 00:57
2 21040519 ĐÀO THÙY DƯƠNG Trường ĐH Ngoại ngữ Ha Noi 300 03:29
3 2173402010775 NGUYỄN THUỲ TRANG Học viện Tài chính Ha Noi 300 03:57
4 K215905228019 Trương Nguyễn Đăng Phương Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thai Nguyen 300 04:07
5 K215095228030 Vũ Thanh Lâm Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thai Nguyen 300 04:11
6 K215905218031 Nguyễn Hữu Trọng Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thai Nguyen 300 04:45
7 K215220201005 NGUYỄN NGỌC ÁNH Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thai Nguyen 300 04:55
8 K215095228012 HOANG NGOC DUONG Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thai Nguyen 300 05:50
9 K215905228016 VO DUC LONG Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thai Nguyen 300 06:31
10 K215510205374 Vi Việt Dũng Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thai Nguyen 300 06:34
11 DTY2057201010262 HOÀNG THU HUYỀN Trường ĐH Y Dược Thai Nguyen 300 06:35
12 K215905228034 NGUYỄN THỊ YẾN Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thai Nguyen 300 06:36
13 K215905228035 Lưu Huyền Đức Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thai Nguyen 300 06:41
14 K215905228011 Phạm Quý Dương Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thai Nguyen 300 06:43
15 K215905228013 Lăng Đức Dũng Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thai Nguyen 300 06:46
16 DTC1854801030061 ĐỖ THIỆN SƠN Trường ĐH Công nghệ thông tin và Truyền thông Thai Nguyen 300 06:46
17 107190192 PHẠM BÁCH VIỆT Trường ĐH Bách Khoa Da Nang 300 07:23
18 K185905218009 Pham Thanh Phuowng Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thai Nguyen 300 07:37
19 DTC18J4801030056 LÊ VŨ LONG Trường ĐH Công nghệ thông tin và Truyền thông Thai Nguyen 300 07:41
20 BABAIU20132 LÊ QUANG THẮNG Trường ĐH Quốc tế ĐHQG HCM Ho Chi Minh City 300 09:44
21 K165905218017 Vũ Đình Luyện Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thai Nguyen 300 13:18
22 K215905228023 LÊ KIM VI Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thai Nguyen 300 18:13
23 B1900308 Danh Thanh Tuấn CTU - Khoa Luật Can Tho 290 02:47
24 B1910975 Ha Ngoc Anh Duy CTU - Viện Nghiên cứu & Phát triển Công nghệ sinh học Can Tho 290 02:56
25 19521000469 Dư Huỳnh Duy others Ho Chi Minh City 290 03:39
26 21021457 NGUYỄN LÊ LINH CHI Trường ĐH Công nghệ Ha Noi 290 06:04
27 21020167 TRẦN THỊ VÂN ANH Trường ĐH Công nghệ Ha Noi 290 06:52
28 B2111641 KHƯU KHẢ VY CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 290 13:38
29 21020510 NGUYỄN MAI ANH Trường ĐH Công nghệ Ha Noi 290 15:17
30 1453401010115 VŨ ĐÌNH ANH KHOA Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh Ho Chi Minh City 290 21:25
31 B1910454 Quach Huy Thinh CTU - Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông Can Tho 280 06:50
32 1957010267 KHƯƠNG ĐÌNH KHOA Trường ĐH Khoa học Xã hội – Nhân văn Ho Chi Minh City 280 08:56
33 DTE2053401010225 Đỗ Hồng Ngọc Trường ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thai Nguyen 280 08:59
34 K215905218028 NGUYỄN ĐỨC MẠNH Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thai Nguyen 280 09:32
35 21F7010059 Lê Hồng Phúc Trường ĐH Ngoại ngữ Hue 280 10:51
36 18Y3011239 NGUYỄN HẠNH NHI Trường ĐH Y Dược Hue 280 13:43
37 B2108191 Phan Ngọc Huyền CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 280 16:30
38 BTBTUN21050 TRUƠNG KHIẾT LAM Trường ĐH Quốc tế ĐHQG HCM Ho Chi Minh City 270 07:33
39 21020621 Lê Hoàng Minh Hà Trường ĐH Công nghệ Ha Noi 270 09:03
40 21522038 Phạm Đỗ Ngọc Hân Trường ĐH Công nghệ thông tin ĐHQG HCM Ho Chi Minh City 270 12:15
41 19Y3021070 NGUYỄN MINH QUÂN Trường ĐH Y Dược Hue 270 12:31
42 B2100521 Nguyễn Trần Hoàng Thảo CTU - Khoa Ngoại ngữ Can Tho 270 12:45
43 21020400 TẠ XUÂN TÙNG Trường ĐH Công nghệ Ha Noi 270 13:05
44 21064023 Phạm Thị Hương Khoa Luật Ha Noi 270 13:19
45 131020 ĐỖ XUÂN DŨNG Trường Sĩ quan Chính trị Ha Noi 270 14:40
46 187720501214 TRẦN THỊ HỒNG PHƯỢNG Khoa Y Dược Đại học Đà Nẵng Da Nang 270 15:12
47 217720501202 BÙI THẢO LY Khoa Y Dược Đại học Đà Nẵng Da Nang 270 15:34
48 B1911750 Nguyễn Ngọc Trâm CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 270 15:34
49 211121601335 VŨ LÊ ANH THƯ Trường ĐH Kinh tế Da Nang 270 16:19
50 15d720401029 Lê ngọc loan Ho Chi Minh City 270 17:05
51 2117340102027 nguyễn thị anh thư Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum Da Nang 270 18:38
52 B2009296 Nguyễn Thị Mỹ Huyền CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 270 19:48
53 B1906802 LE THANH TUNG CTU - Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông Can Tho 270 20:07
54 9959205 NGUYỄN THỊ THANH NGỌC Trường Đại học RMIT Ho Chi Minh City 270 20:09
55 DTE1953403010110 TRẦN THỊ HÀ MY Trường ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thai Nguyen 270 20:40
56 21020555 TRẦN HỒNG QUÂN Trường ĐH Công nghệ Ha Noi 270 21:49
57 B1910213 NGUYỄN PHÁT ĐỨC CTU - Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông Can Tho 270 21:53
58 211121018121 Trương Thị Phi Nga Trường ĐH Kinh tế Da Nang 270 28:07
59 B1804041 TRẦN THÀNH TÂM CTU - Viện Nghiên cứu & Phát triển Công nghệ sinh học Can Tho 270 29:06
60 19IT232 Nguyễn Duy Đức Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn Da Nang 270 30:01
61 B2005521 TRƯƠNG THỊ HUỲNH NHƯ others Can Tho 270 30:53
62 B2009013 Bùi Thị Ngọc Trang CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 270 34:18
63 2056180060 NGUYỄN HUỲNH TẤN TÀI Trường ĐH Khoa học Xã hội – Nhân văn Ho Chi Minh City 270 34:54
64 211124022118 Trần Thị Tố Loan Trường ĐH Kinh tế Da Nang 260 06:56
65 B21075 LÊ HỒ HẢI ĐĂNG others Can Tho 260 09:32
66 26207239967 Nguyễn Hải Thục Nhi Trường ĐH Duy Tân Da Nang 260 09:40
67 20D480201012 NGUYỄN MINH MẪN Trường Đại học Phạm Văn Đồng Da Nang 260 10:24
68 B2108150. Lê Thành Long CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 260 12:34
69 201121601119 ĐỖ THỊ HOÀNG NGÂN Trường ĐH Kinh tế Da Nang 260 14:11
70 B1913045 NGUYEN HOANG LINH CTU - Khoa Công nghệ Can Tho 260 16:22
71 211121601228 Nguyễn Thị Phương Trường ĐH Kinh tế Da Nang 260 16:50
72 419210047 TRẦN NGỌC BẢO KHANH Trường ĐH Ngoại ngữ Da Nang 260 17:01
73 211121601539 HOÀNG ÁI PHỤNG Trường ĐH Kinh tế Da Nang 260 17:02
74 B1911703 NGO PHI NHUNG CTU - Viện Nghiên cứu & Phát triển Công nghệ sinh học Can Tho 260 17:03
75 20F7560044 NGÔ KIM NGÂN Trường ĐH Ngoại ngữ Hue 260 17:09
76 K205022107 BÙI THÙY PHÚC Trường ĐH Kinh tế - Luật ĐHQG HCM Ho Chi Minh City 260 17:45
77 B1911732 NGUYỄN TRẦN PHÚC THỊNH CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 260 18:02
78 20Y3050046 NGUYỄN VĂN HIẾU Trường ĐH Y Dược Hue 260 18:06
79 B1904685 Huỳnh Phạm Phương Nghi CTU - Viện Nghiên cứu & Phát triển Công nghệ sinh học Can Tho 260 19:48
80 B1901361 Nguyễn Ngọc Sương CTU - Khoa Sư phạm Can Tho 260 20:14
81 20020151 NGUYỄN ĐĂNG MINH PHƯƠNG Trường ĐH Công nghệ Ha Noi 260 20:24
82 21F7010098 LÊ THỊ HIỀN Trường ĐH Ngoại ngữ Hue 260 23:21
83 19IT031 PHẠM VŨ THU NGUYỆT Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn Da Nang 260 23:55
84 19F7511171 LÊ THỊ HƯƠNG Trường ĐH Ngoại ngữ Hue 260 24:02
85 1977201101 LÊ HỮU TRUYỀN Khoa Y ĐHQG HCM Ho Chi Minh City 260 26:49
86 1977205039 Vũ Văn Thái Khoa Y ĐHQG HCM Ho Chi Minh City 260 27:29
87 21040617 NGUYỄN VĂN PHÚ Trường ĐH Ngoại ngữ Ha Noi 260 27:33
88 419210047 TRẦN NGỌC BẢO KHANH Trường ĐH Ngoại ngữ Da Nang 260 27:41
89 412210212 TRẦN THỊ NGỌC KHÁNH Trường ĐH Ngoại ngữ Da Nang 260 29:09
90 211121601236 NGUYỄN PHẠM PHƯỢNG TIÊN Trường ĐH Kinh tế Da Nang 260 29:18
91 411190514 HỒ LÝ THẢO DUYÊN Trường ĐH Ngoại ngữ Da Nang 260 29:43
92 21F7510450 Nguyễn Thị Thu Hà Trường ĐH Ngoại ngữ Hue 260 31:37
93 21020373 NGUYỄN THỊ OANH Trường ĐH Công nghệ Ha Noi 260 32:13
94 B2113394 NGUYỄN MINH TÂM CTU - Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông Can Tho 260 32:46
95 B2002016 NGUYỄN THỊ TƯỜNG VI CTU - Khoa Luật Can Tho 260 32:51
96 20D480201001 TRẦN MINH CHÍNH Trường Đại học Phạm Văn Đồng Da Nang 260 33:21
97 B2005767 HỒ TRẦN THIỆN NHÂN CTU - Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông Can Tho 260 34:27
98 19020289 ĐÀO QUANG HIẾU Trường ĐH Công nghệ Ha Noi 260 34:57
99 21020207 Đoàn Đức Kiên Trường ĐH Công nghệ Ha Noi 250 06:08
100 21001310 Khải Hưng Nguyễn Trường ĐH Kinh tế TP.HCM Ho Chi Minh City 250 07:24
101 DTY2057201010027 VŨ MINH ANH Trường ĐH Y Dược Thai Nguyen 250 07:28
102 B1911447 TRẦN KIM BẢO CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 250 07:44
103 B1902983 Nguyen Ngoc Hien CTU - Khoa Luật Can Tho 250 08:49
104 21522499 NGUYỄN TRẦN ĐÌNH QUÂN Trường ĐH Công nghệ thông tin ĐHQG HCM Ho Chi Minh City 250 08:51
105 B2006022 NGUYỄN PHÙNG THẢO NGUYÊN CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 250 08:59
106 B1902778 LÊ THỊ CẨM LÌNH CTU - Khoa Luật Can Tho 250 09:23
107 B2103459 PHẠM NGỌC HUYỀN CTU - Khoa Ngoại ngữ Can Tho 250 10:18
108 B1902095 Nguyễn Thị Hà CTU - Khoa Phát triển Nông thôn Can Tho 250 10:57
109 201121601445 LÝ DIỄM QUỲNH Trường ĐH Kinh tế Da Nang 250 10:57
110 B2006349 PHẠM QUANG KHIÊM CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 250 11:50
111 1977201048 TRƯƠNG THANH NGÂN Khoa Y - ĐHQG-HCM Ho Chi Minh City 250 12:10
112 21020170 TRẦN NGỌC BÁCH Trường ĐH Công nghệ Ha Noi 250 12:28
113 20001807 MAI THU HUYỀN Trường ĐH Khoa học Tự nhiên Ha Noi 250 12:29
114 21040682 HOÀNG KHÁNH DUYÊN Trường ĐH Ngoại ngữ Ha Noi 250 12:38
115 2152639 NGUYỄN MẠNH KHANG Trường ĐH Bách Khoa ĐHQG HCM Ho Chi Minh City 250 12:45
116 B2112713 TÔ PHƯỚC THÀNH CTU - Khoa Ngoại ngữ Can Tho 250 12:48
117 B1911774 LÊ HỒ HẢI YẾN CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 250 13:32
118 20032199 NGUYỄN QUANG HƯNG Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Ha Noi 250 13:53
119 21020474 PHÙNG VIẾT PHÚ Trường ĐH Công nghệ Ha Noi 250 13:56
120 201121302123 VÕ MINH NHẬT Trường ĐH Kinh tế Da Nang 250 14:04
121 B2107711 VÕ NGUYỄN TUẤN KHA CTU - Khoa Thủy sản Can Tho 250 14:20
122 DTF2171402310079 PHẠM THỊ TUYẾT NHI Khoa Ngoại ngữ Thai Nguyen 250 14:40
123 H2J PHƯƠNG NGỌC Trường Đại học Cửu Long Can Tho 250 15:15
124 B2006283 PHAN QUANG ÂN CTU - Viện Nghiên cứu & Phát triển Công nghệ sinh học Can Tho 250 15:30
125 412210211 TRẦN THỊ TUYẾT HƯỜNG Trường ĐH Ngoại ngữ Da Nang 250 15:30
126 19Y3031191 TRẦN THỊ MỸ TRINH Trường ĐH Y Dược Hue 250 15:33
127 B2108762 NGÔ QUANG LÂU CTU - Khoa Phát triển Nông thôn Can Tho 250 15:60
128 21115053120332 ĐÀO ĐỨC MẠNH Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Da Nang 250 16:04
129 B1807493 DƯƠNG MINH TOÀN CTU - Khoa Phát triển Nông thôn Can Tho 250 16:16
130 B2107851 NGUYỄN THANH NGUYÊN CTU - Khoa Sư phạm Can Tho 250 16:39
131 201121006337 LÊ THỊ ANH THOA Trường ĐH Kinh tế Da Nang 250 16:45
132 201121521104 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG BÌNH Trường ĐH Kinh tế Da Nang 250 16:46
133 211121601630 LÊ THỊ HOÀNG NGUYÊN Trường ĐH Kinh tế Da Nang 250 17:02
134 21F7510590 Nguyễn Trần Mỹ Linh Trường ĐH Ngoại ngữ Hue 250 17:17
135 20D480201018 NGUYỄN VĂN SANG Trường Đại học Phạm Văn Đồng Da Nang 250 17:22
136 B2000282 NGUYỄN THỊ CẨM TUYỀN CTU - Khoa Sư phạm Can Tho 250 17:33
137 419210046 HOÀNG LAN HƯƠNG Trường ĐH Ngoại ngữ Da Nang 250 17:33
138 B2108177 NGUYỄN ĐẠI VĨ CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 250 17:41
139 21F7510897 NGUYỄN THỊ THANH TÂM Trường ĐH Ngoại ngữ Hue 250 19:34
140 21041463 NGUYỄN THU NGA Trường ĐH Ngoại ngữ Ha Noi 250 19:41
141 19071102 BÙI THÚY AN Trường Quốc tế Ha Noi 250 19:52
142 DTE1953801070014 Mai Ánh Xuân Trường ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thai Nguyen 250 19:53
143 211121601119 Nguyễn Thị Hồng Ngọc Trường ĐH Kinh tế Da Nang 250 19:58
144 B1912432 LÊ GIA HUY CTU - Khoa Ngoại ngữ Can Tho 250 20:04
145 21031592 LÊ THỊ BÍCH THU Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Ha Noi 250 20:12
146 211121514123 TRẦN GIA HUY Trường ĐH Kinh tế Da Nang 250 20:20
147 092303003338 KHƯU KHẢ VY CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 250 20:28
148 215714020910355 LÊ VĂN NGUYỄN HOÀNG Trường ĐH Vinh Hue 250 20:31
149 DTS195D140231039 NGUYỄN THỊ MAI THUỲ Trường ĐH Sư phạm Thai Nguyen 250 20:35
150 B2105536 CAO QUỐC CHƯƠNG CTU - Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông Can Tho 250 20:56
151 IELSIU19104 NGUYỄN QUỲNH ANH Trường ĐH Quốc tế ĐHQG HCM Ho Chi Minh City 250 21:34
152 B2015493 LÊ NGUYỄN TUYẾT NHI CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 250 21:39
153 84121 PHẠM TRUNG NAM Trường Đại học Hàng hải Việt Nam Ha Noi 250 21:40
154 B2109333 NGUYỄN THỊ NGỌC THƠ CTU - Khoa Nông nghiệp Can Tho 250 21:46
155 K205030803 Trần Thị Mỹ Linh Trường ĐH Kinh tế - Luật ĐHQG HCM Ho Chi Minh City 250 22:13
156 B2108138 VÕ ĐIỀN NGÂN ĐIỂM CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 250 22:27
157 211121601327 Pham Vu Mai Phuong Trường ĐH Kinh tế Da Nang 250 22:42
158 21031670 BÙI THỊ MỸ TÂM Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Ha Noi 250 22:43
159 21020286 LÊ MINH CHÂU Trường ĐH Công nghệ Ha Noi 250 22:46
160 B2000689 LÂM TRÍ NGỌC CTU - Viện Nghiên cứu & Phát triển Công nghệ sinh học Can Tho 250 23:01
161 B2000241 ĐỖ HỒNG VY CTU - Khoa Sư phạm Can Tho 250 23:09
162 21020049 Đinh Thị Trà My Trường ĐH Công nghệ Ha Noi 250 23:26
163 030737210038 NGUYỄN TÚ UYÊN Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM Ho Chi Minh City 250 24:17
164 21522188 LÊ DUY KHANG Trường ĐH Công nghệ thông tin ĐHQG HCM Ho Chi Minh City 250 24:35
165 B2009098 NGUYỄN THỊ CẨM DI CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 250 25:50
166 B2112590 HUỲNH TƯỚC CTU - Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn Can Tho 250 25:53
167 B2006231 LÊ NGỌC LINH CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 250 26:11
168 DTY2057202010024 DƯƠNG MINH CHÂU Trường ĐH Y Dược Thai Nguyen 250 26:15
169 51236 NGUYỄN ĐĂNG KHOA Trường ĐH Đông Á Da Nang 250 27:16
170 B2101386 NGUYỄN THỊ DIỄM MY CTU - Khoa Phát triển Nông thôn Can Tho 250 27:25
171 217720501224 TRẦN PHÚ BẢO TRÂM Khoa Y Dược Đại học Đà Nẵng Da Nang 250 27:39
172 B1900378 NGUYỄN THỊ CẨM TIÊN CTU - Khoa Sư phạm Can Tho 250 27:51
173 20D107017 PHUNG HUONG GIANG Trường Đại học Thương mại Ha Noi 250 28:20
174 197720101083 TRẦN KIÊM PHÚ Khoa Y Dược Đại học Đà Nẵng Da Nang 250 28:36
175 1917340101045 Thinnamhieng KhaoKham Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum Da Nang 250 28:42
176 B2008208 Đào Duy Tùng CTU - Khoa Thủy sản Can Tho 250 29:28
177 B2014710 LE THI HUYEN TRAN CTU - Viện Nghiên cứu & Phát triển Công nghệ sinh học Can Tho 250 30:11
178 20F7010173 Trần Thị Ngọc Hân Trường ĐH Ngoại ngữ Hue 250 30:20
179 101190022 VÕ DOÃN HÙNG Trường ĐH Bách Khoa Da Nang 250 30:43
180 B2016166 BÙI THỊ NHƯ QUỲNH CTU - Khoa Ngoại ngữ Can Tho 250 31:20
181 21F7010088 PHẠM THỊ THÁI HÀ Trường ĐH Ngoại ngữ Hue 250 31:32
182 DTS205D140231003 Nguyễn Nhật Linh Trường ĐH Sư phạm Thai Nguyen 250 31:35
183 B201616 LÊ NGỌC THANH CTU - Khoa Ngoại ngữ Can Tho 250 32:05
184 21D190013 nguyễn phú trọng Trường Đại học Thương mại Ha Noi 250 32:39
185 20020757 NGUYỄN TRỌNG BIÊN Trường ĐH Công nghệ Ha Noi 250 34:02
186 1977205029 LÊ TỐ NHƯ Khoa Y - ĐHQG-HCM Ho Chi Minh City 250 34:60
187 20040548 Đoàn Thị Thu Huyền Trường ĐH Ngoại ngữ Ha Noi 240 03:55
188 21100107 CHÂU THỊ THANH PHÚC Trường ĐH Y Dược Ha Noi 240 05:08
189 B2009651 Đàm Ngọc Anh Thư CTU - Khoa Luật Can Tho 240 05:46
190 B2105684 Lê Anh Quân CTU - Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông Can Tho 240 06:11
191 240 07:05
192 21030442 ĐẶNG KIỀU OANH Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Ha Noi 240 07:09
193 B2112452 ĐỖ HOÀNG QUYÊN CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 240 07:41
194 B2105915 BÙI CẨM TIÊN CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 240 07:50
195 20K4090147 NGUYỄN TỐNG PHƯỚC HUY Trường ĐH Kinh tế Hue 240 08:02
196 21020668 NGUYỄN HƯƠNG THẢO Trường ĐH Công nghệ Ha Noi 240 08:48
197 B2010121 DƯƠNG THANH SUNG CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 240 09:11
198 412190312 NGUYỄN THỊ DIỄM QUỲNH Trường ĐH Ngoại ngữ Da Nang 240 09:22
199 21041024 LÃ MAI LINH Trường ĐH Ngoại ngữ Ha Noi 240 09:29
200 B1909652 NGUYEN THI NGOC BICH CTU - Khoa Công nghệ Can Tho 240 09:32
201 412210254 Nguyễn Thanh Thảo Trường ĐH Ngoại ngữ Da Nang 240 09:46
202 211120919120 LÊ VÕ KHÁNH LINH Trường ĐH Kinh tế Da Nang 240 10:26
203 20050085 PHẠM HOÀNG HẢI Trường ĐH Kinh tế Ha Noi 240 10:27
204 21040591 NGUYỄN THỊ GIANG Trường ĐH Ngoại ngữ Ha Noi 240 10:33
205 21001020 Nguyen Minh Hạnh Trường ĐH Khoa học Tự nhiên Ha Noi 240 10:46
206 419210057 Nguyễn Đặng Mai Quỳnh Trường ĐH Ngoại ngữ Da Nang 240 10:53
207 B2006429 Cao Vũ Phương Trinh CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 240 11:04
208 419190005 LÊ THỊ THUỲ DƯƠNG Trường ĐH Ngoại ngữ Da Nang 240 11:11
209 419210039 LÊ THỊ MINH TUYỀN Trường ĐH Ngoại ngữ Da Nang 240 11:12
210 20701050 NGUYỄN MINH CHÂU Trường Đại học Tây Nguyên Da Nang 240 11:28
211 3220121853 NGUYỄN THỊ TƯỜNG VY Trường ĐH Sư phạm Da Nang 240 11:29
212 20Y3010296 NGUYỄN TRÍ MINH QUÂN Trường ĐH Y Dược Hue 240 11:39
213 DTF2172202010046 MA THỊ CHÂM Khoa Ngoại ngữ Thai Nguyen 240 11:39
214 2057010158 PHAN THỊ MAI HOA Trường ĐH Kiến Trúc Da Nang 240 11:48
215 201121601329 LÊ NGUYÊN PHƯƠNG THẢO Trường ĐH Kinh tế Da Nang 240 12:03
216 21020162 HOÀNG VIỆT ANH Trường ĐH Công nghệ Ha Noi 240 12:07
217 DTF2171402310960 NGUYỄN BẢO AN Khoa Ngoại ngữ Thai Nguyen 240 12:15
218 211121601552 LÊ TRƯƠNG HUYỀN TRANG Trường ĐH Kinh tế Da Nang 240 12:17
219 15D720401080 NGUYỄN THỊ THANH THẢO Trường Đại học Tây Đô Can Tho 240 12:38
220 19010010 LÊ NGỌC PHƯƠNG TRINH Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt Anh (VNUK) Da Nang 240 13:06
221 211121006104 Hà Thùy Dương Trường ĐH Kinh tế Da Nang 240 13:17
222 21020324 Phạm Hoàng Trường ĐH Công nghệ Ha Noi 240 13:18
223 1851010407 TRƯƠNG QUANG THẮNG Trường Đại học Y Hà Nội Ha Noi 240 13:35
224 201420365915 MAI HÀ CHI Khoa Y Dược Đại học Đà Nẵng Da Nang 240 13:36
225 211122015221 NGUYỄN THỊ HUYỀN Trường ĐH Kinh tế Da Nang 240 13:43
226 B2003874 Trần Văn Tươi CTU - Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông Can Tho 240 13:45
227 21F7010165 Hoàng Thị Xuân Oanh Trường ĐH Ngoại ngữ Hue 240 13:57
228 4515120010416 LÊ NGUYỄN MINH ÁNH Trường ĐH Ngoại ngữ Da Nang 240 14:02
229 B2016365 Nguyễn Kiều Phong CTU - Khoa Khoa học Chính trị Can Tho 240 14:12
230 21521944 Nguyễn Tiến Đạt Trường ĐH Công nghệ thông tin ĐHQG HCM Ho Chi Minh City 240 14:15
231 DTS195D140231015 TRẦN HỒNG HẠNH Trường ĐH Sư phạm Thai Nguyen 240 14:15
232 201124029122 NGUYỄN THỊ THU HUYỀN Trường ĐH Kinh tế Da Nang 240 14:25
233 20020081 Nguyễn Tấn Minh Trường ĐH Công nghệ Ha Noi 240 14:30
234 20041559 LÊ THỊ THÚY NGỌC Trường ĐH Ngoại ngữ Ha Noi 240 14:48
235 201121601324 PHẠM TUYẾT NHUNG Trường ĐH Kinh tế Da Nang 240 14:54
236 21F7030016 Nguyen Bui Duy Linh Trường ĐH Ngoại ngữ Hue 240 15:03
237 B2108382 ĐOÀN VĂN HỮU NGHĨA CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 240 15:15
238 21040995 NGUYỄN NGỌC ANH Trường ĐH Ngoại ngữ Ha Noi 240 15:27
239 B2016689 TRẦN KHÁNH DUY CTU - Khoa Công nghệ Can Tho 240 15:32
240 21L3180010 Võ Hoàng Minh Tâm Trường ĐH Nông Lâm Hue 240 15:42
241 B1906810 Lieu Tuan Vu CTU - Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông Can Tho 240 15:43
242 201121601335 NGUYỄN THỊ THƯ Trường ĐH Kinh tế Da Nang 240 15:58
243 DTE2058101030204 HOÀNG THỊ MINH YẾN Trường ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thai Nguyen 240 16:05
244 DTE2153403010293 Phí Thị Hương Quỳnh Trường ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thai Nguyen 240 16:12
245 20021370 NGUYỄN VĂN HƯNG Trường ĐH Công nghệ Ha Noi 240 16:13
246 207720301203 ĐOÀN THỊ THANH TRÚC Khoa Y Dược Đại học Đà Nẵng Da Nang 240 16:19
247 B1909493 Nguyen Ngoc Thao Vy CTU - Khoa Ngoại ngữ Can Tho 240 16:23
248 B2016195 Nguyễn Thị Gia An CTU - Khoa Sư phạm Can Tho 240 16:23
249 B2106341 HỒ KIM PHỤNG CTU - Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên Can Tho 240 16:27
250 B1902343 VÕ TRẦN THU ĐOAN CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 240 16:38
251 B1907544 CHUNG HOÀNG TIẾP CTU - Khoa Công nghệ Can Tho 240 16:41
252 412210149 LÊ THỊ ÁI MỸ Trường ĐH Ngoại ngữ Da Nang 240 16:49
253 B2111119 BÙI THANH PHONG CTU - Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn Can Tho 240 16:52
254 DTF197220201320 Tô Thị Thu Uyên Khoa Ngoại ngữ Thai Nguyen 240 16:56
255 001303009809 Chu Thị Thúy others Ha Noi 240 17:04
256 TRẦN VĂN TRỌNG CTU - Khoa Khoa học Chính trị Can Tho 240 17:12
257 412200218 NGUYỄN THỊ THẢO MY Trường ĐH Ngoại ngữ Da Nang 240 17:16
258 B2112696 ĐÀO THỤY MỸ HOÀNG CTU - Khoa Ngoại ngữ Can Tho 240 17:18
259 B2108390 PHAN HÀ QUỐC THÁI CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 240 17:25
260 17720101096 Đinh Quốc Long Khoa Y Dược Đại học Đà Nẵng Da Nang 240 17:57
261 48908 TRAN THI THUONG Trường ĐH Đông Á Da Nang 240 17:58
262 21031308 NGUYEN QUYNH ANH Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Ha Noi 240 18:01
263 21001981 NGUYỄN THỊ HIỀN TRANG Trường ĐH Khoa học Tự nhiên Ha Noi 240 18:01
264 20031085 NGUYỄN HỒNG TRANG Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Ha Noi 240 18:02
265 419210047 TRẦN NGỌC BẢO KHANH Trường ĐH Ngoại ngữ Da Nang 240 18:03
266 17720101067 NGUYỄN THỊ KIM YẾN Khoa Y Dược Đại học Đà Nẵng Da Nang 240 18:08
267 B2112158 TRẦN HOÀNG BẢO NGỌC CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 240 18:14
268 B2103152 NGUYỄN ĐĂNG KHOA CTU - Khoa Công nghệ Can Tho 240 18:20
269 B1909589 Hoàng Nguyễn Khánh Huyền CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 240 18:24
270 1977205006 LÊ NGUYÊN DUNG Khoa Y - ĐHQG-HCM Ho Chi Minh City 240 18:55
271 B2112373 Nguyen Thi Ngoc Giau CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 240 18:57
272 1656190095 TOM CRUISE Trường ĐH Khoa học Xã hội – Nhân văn Ho Chi Minh City 240 19:01
273 B2109792 LÊ THỊ CẨM TƯƠI CTU - Khoa Công nghệ Can Tho 240 19:19
274 19030858 NGUYỄN THỊ THU UYÊN Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Ha Noi 240 19:33
275 211121006116 NGUYỄN THỊ NHẬT LÊ Trường ĐH Kinh tế Da Nang 240 20:02
276 1911505310242 NGUYỄN THÀNH NHÂN Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Da Nang 240 20:02
277 20F7510861 HOÀNG ĐÌNH NHẬT MINH Trường ĐH Ngoại ngữ Hue 240 20:05
278 B2110109 NGUYỄN MINH TỨ CTU - Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông Can Tho 240 20:06
279 211121601409 Đoàn Thị Mỹ Hiền Trường ĐH Kinh tế Da Nang 240 20:20
280 1977202007 LÊ NGUYỄN THIÊN HÂN Khoa Y - ĐHQG-HCM Ho Chi Minh City 240 20:38
281 21020757 NGUYỄN ĐĂNG DƯƠNG Trường ĐH Công nghệ Ha Noi 240 21:03
282 3979352 Võ Thị Thanh Mai Trường Đại học RMIT Ho Chi Minh City 240 21:03
283 K204021006 NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC Trường ĐH Kinh tế - Luật ĐHQG HCM Ho Chi Minh City 240 21:24
284 1977201100 NGUYỄN TRẦN NHÃ TRÚC Khoa Y ĐHQG HCM Ho Chi Minh City 240 21:33
285 B2002235 VÕ THỊ THÙY TRANG CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 240 21:34
286 B2008818 Lê Thị Kim Tiên CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 240 21:38
287 18510501651 NGÔ THANH TÂM Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh Ho Chi Minh City 240 21:50
288 211124022134 Ngô Đức Sanh Trường ĐH Kinh tế Da Nang 240 22:03
289 B2016215 KIM THỊ THÙY LINH CTU - Khoa Sư phạm Can Tho 240 22:04
290 419200079 Nguyễn Anh Thi Trường ĐH Ngoại ngữ Da Nang 240 22:33
291 B2004015 HÀ HẢI VÂN CTU - Khoa Nông nghiệp Can Tho 240 22:35
292 B2108150 LÊ THÀNH LONG CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 240 22:54
293 211121601708 VŨ NGỌC KIỀU GIANG Trường ĐH Kinh tế Da Nang 240 23:09
294 211121601205 Chi Quynh Dang Trường ĐH Kinh tế Da Nang 240 23:26
295 B2016136 HUỲNH THỊ QUẾ ANH CTU - Khoa Ngoại ngữ Can Tho 240 23:44
296 B2006337 NGUYỄN PHAN KHÁNH DUY CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 240 23:50
297 419200082 ĐINH NGỌC THƯ Trường ĐH Ngoại ngữ Da Nang 240 23:54
298 B2014670 Nguyễn Thành Luân CTU - Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông Can Tho 240 24:05
299 211124022140 LÊ KIỀU TRANG Trường ĐH Kinh tế Da Nang 240 24:05
300 B2015263 TRƯƠNG HỒ THANH THẢO CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 240 24:12
301 221001291 PHẠM KHÁNH VÂN Trường Đại học Thủ đô Hà Nội Ha Noi 240 24:22
302 20D107038 NGÔ DIỆU LINH Trường Đại học Thương mại Ha Noi 240 24:23
303 21020430 Hà Hữu Dũng Trường ĐH Công nghệ Ha Noi 240 24:23
304 B2112390 Huỳnh Lâm Ngọc Nhi CTU - Viện Nghiên cứu & Phát triển Công nghệ sinh học Can Tho 240 24:42
305 211121601441 LÊ THỊ THẢO VÂN Trường ĐH Kinh tế Da Nang 240 24:57
306 18020214 LÊ MINH BÌNH Trường ĐH Công nghệ Ha Noi 240 24:58
307 18D170255 VŨ THỊ DIỆP Trường Đại học Thương mại Ha Noi 240 25:42
308 412200021 NGUYEN THAO NHI Trường ĐH Ngoại ngữ Da Nang 240 25:47
309 18307325 PHẠM NGUYỄN NGỌC THỊNH Trường Đại học Tây Nguyên Da Nang 240 25:55
310 20Y3070022 VĂN CÔNG HỢP Trường ĐH Y Dược Hue 240 25:60
311 207720101029 Trần Nam Hoài Hậu Khoa Y Dược Đại học Đà Nẵng Da Nang 240 26:13
312 B2112147 TRỊNH THÚY LOAN CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 240 26:46
313 B1901615 NGUYEN DOAN LINH NHI CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 240 27:10
314 20020050 Vũ Đức Hiếu Trường ĐH Công nghệ Ha Noi 240 27:39
315 21F7560115 LÊ THỊ THANH HƯỜNG Trường ĐH Ngoại ngữ Hue 240 27:45
316 211121601658 NGUYỄN THỊ TỐ UYÊN Trường ĐH Kinh tế Da Nang 240 28:30
317 20020487 Trịnh Văn Tráng Trường ĐH Công nghệ Ha Noi 240 28:32
318 19F7511249 NGUYỄN KIM LOAN Trường ĐH Ngoại ngữ Hue 240 28:53
319 21040262 PHẠM LÊ HUY Trường ĐH Ngoại ngữ Ha Noi 240 29:10
320 19F7061016 ĐỖ TRỌNG NHẬT LONG Trường ĐH Ngoại ngữ Hue 240 29:23
321 21040910 NGUYỄN ĐÌNH NHẬT MINH Trường ĐH Ngoại ngữ Ha Noi 240 29:41
322 B2002914 CHÂU NGỌC DIỆP CTU - Khoa Nông Nghiệp Can Tho 240 29:42
323 B2013978 LÊ TIỂU MẪN CTU - Khoa Ngoại ngữ Can Tho 240 30:42
324 20F7010177 PHAN THỊ THÚY HIỀN Trường ĐH Ngoại ngữ Hue 240 30:43
325 K205032135 PHẠM THỊ CẨM HƯỜNG Trường ĐH Kinh tế - Luật ĐHQG HCM Ho Chi Minh City 240 32:14
326 19701037 Nguyễn Hà Ánh Ngọc Trường Đại học Tây Nguyên Da Nang 240 32:33
327 DTC21H4802010539 PHẠM VIỆT CƯỜNG Trường ĐH Công nghệ thông tin và Truyền thông Thai Nguyen 240 32:55
328 201121723244 NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂN Trường ĐH Kinh tế Da Nang 240 32:59
329 21020116 Nguyen Quang Anh Trường ĐH Công nghệ Ha Noi 240 33:16
330 217720101095 Nguyễn Vũ Nhật Trường Khoa Y Dược Đại học Đà Nẵng Da Nang 240 34:14
331 B2105564 LÊ THỊ NGỌC TRÂM CTU - Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông Can Tho 240 34:31
332 B2001315 THÁI THỊ THANH THẢO CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 240 34:60
333 DTE1953403010339 VŨ HOÀNG LY Trường ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thai Nguyen 230 05:19
334 B2109297 Nguyễn Tuyết Băng CTU - Khoa Nông nghiệp Can Tho 230 06:17
335 21040503 TRẦN PHẠM VÂN NHI Trường ĐH Ngoại ngữ Ha Noi 230 06:27
336 20F7550142 Phạm Hoàng Cát Tiên Trường ĐH Ngoại ngữ Hue 230 06:33
337 20040092 VŨ THỊ THU PHƯƠNG Trường ĐH Ngoại ngữ Ha Noi 230 06:45
338 20F7510183 NGUYỄN KHÁNH LINH Trường ĐH Ngoại ngữ Hue 230 06:59
339 21031634 PHAN THỊ KHÁNH HẠ Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Ha Noi 230 07:05
340 B1904093 Nguyễn Thị Thu Thảo CTU - Khoa Phát triển Nông thôn Can Tho 230 07:12
341 DTS195D140231012 Minh Ha Dang Trường ĐH Sư phạm Thai Nguyen 230 08:20
342 211121601635 NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ Trường ĐH Kinh tế Da Nang 230 08:34
343 1977201061 HỒ VŨ NHƯ HỒNG PHÚC Khoa Y - ĐHQG-HCM Ho Chi Minh City 230 08:42
344 211121325115 NGUYỄN BÍCH HỒNG Trường ĐH Kinh tế Da Nang 230 08:43
345 DTE2055106050037 TỐNG MAI LINH Trường ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thai Nguyen 230 08:44
346 19040369 Đặng Trần Thiên Nga Trường ĐH Ngoại ngữ Ha Noi 230 08:50
347 211121018122 TRẦN THỊ HỒNG NGỌC Trường ĐH Kinh tế Da Nang 230 08:51
348 DTS215D140202176 HOÀNG THỊ ĐẸP Trường ĐH Sư phạm Thai Nguyen 230 08:51
349 B1912504 MAI QUỐC AN CTU - Khoa Khoa học Chính trị Can Tho 230 09:05
350 B2008117 NGUYEN NHAT THAO KIEU NHIEN CTU - Khoa Sư phạm Can Tho 230 09:06
351 CDT1202205480202V004 ĐẶNG KHÁNH LY Trường CĐ Kinh tế kỹ thuật Thai Nguyen 230 09:10
352 21020990 Phạm Thị Thanh Huyền Trường ĐH Công nghệ Ha Noi 230 09:21
353 19040077 Nguyễn Hoàng Minh Hằng Trường ĐH Ngoại ngữ Ha Noi 230 09:26
354 B2005154 DƯƠNG THỊ TƯỜNG VY CTU - Khoa Ngoại ngữ Can Tho 230 09:30
355 21040410 NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG Trường ĐH Ngoại ngữ Ha Noi 230 09:42
356 221000095 ĐÀM THÙY DƯƠNG Trường Đại học Thủ đô Hà Nội Ha Noi 230 09:52
357 19020085 VŨ ĐỨC THÀNH Trường ĐH Công nghệ Ha Noi 230 09:58
358 DTQ1953403010084 Nguyễn Thị Kim Chi Khoa Quốc tế Thai Nguyen 230 10:04
359 19F7561034 LÊ THỊ MỸ HOA Trường ĐH Ngoại ngữ Hue 230 10:08
360 1853010263 TRẦN QUỐC VIỆT Trường Đại học Y dược Cần Thơ Can Tho 230 10:11
361 19F7061068 NGUYỄN HỒNG VÂN Trường ĐH Ngoại ngữ Hue 230 10:14
362 211121521110 Vũ Nhật Hạ Trường ĐH Kinh tế Da Nang 230 10:31
363 B2005084 Lâm Tiểu Phụng CTU - Khoa Ngoại ngữ Can Tho 230 10:43
364 21030208 LÊ THỊ HỒNG THẮM Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Ha Noi 230 10:49
365 B2106865 NGUYỄN HOÀNG ANH TUẤN CTU - Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông Can Tho 230 10:51
366 191124022162 VÕ THỊ HUYỀN TRANG Trường ĐH Kinh tế Da Nang 230 10:56
367 20020322 DO LE MANH HUNG Trường ĐH Công nghệ Ha Noi 230 10:57
368 B2008812 Vũ Hải Phượng CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 230 11:01
369 19050890 Nguyễn Thị Liên Trường ĐH Kinh tế Ha Noi 230 11:04
370 412210123 LÊ NGỌC PHƯƠNG UYÊN Trường ĐH Ngoại ngữ Da Nang 230 11:07
371 412210021 Nguyễn Thị Hồng Nhạn Trường ĐH Ngoại ngữ Da Nang 230 11:23
372 2157010113 HOÀNG ANH QUỐC Trường ĐH Kiến Trúc Da Nang 230 11:47
373 20020340 Hoang Anh Thang Trường ĐH Công nghệ Ha Noi 230 11:48
374 211121703101 NGUYỄN PHƯỚC BÌNH AN Trường ĐH Kinh tế Da Nang 230 11:48
375 21050812 NGUYỄN THỊ THUỲ DUNG Trường ĐH Kinh tế Ha Noi 230 11:48
376 B1906006 PHẠM NGUYỄN PHỤNG TIÊN CTU - Khoa Công nghệ Can Tho 230 11:49
377 B2014037 NGUYỄN THỊ CẨM GIANG CTU - Khoa Ngoại ngữ Can Tho 230 11:50
378 21F7540262 TRẦN THỤY KHANG Trường ĐH Ngoại ngữ Hue 230 11:50
379 DTY2157202010257 Hà Minh Tâm Trường ĐH Y Dược Thai Nguyen 230 11:51
380 21020628 Doãn Minh Hoàng Trường ĐH Công nghệ Ha Noi 230 11:54
381 205714020910053 CAO THỊ THÙY TRANG Trường ĐH Vinh Hue 230 11:54
382 21000346 NGUYỄN TÙNG SƠN Trường ĐH Khoa học Tự nhiên Ha Noi 230 11:60
383 B2107518 LÊ ANH THƠ CTU - Khoa Nông nghiệp Can Tho 230 11:60
384 20070703 TRỊNH PHƯƠNG GIANG Trường Quốc tế Ha Noi 230 12:06
385 21F7010214 Nguyễn Hữu Thùy Vân Trường ĐH Ngoại ngữ Hue 230 12:08
386 21040965 NGUYÊN QUỲNH TRANG Trường ĐH Ngoại ngữ Ha Noi 230 12:28
387 20020998 LẠI MINH HOÀNG Trường ĐH Công nghệ Ha Noi 230 12:29
388 211121601102 NGUYỄN HỒ MAI ANH Trường ĐH Kinh tế Da Nang 230 12:33
389 Nguyễn Thùy Linh Trường ĐH Y Dược Thai Nguyen 230 12:49
390 211121601109 NGUYỄN THỊ THANH HẰNG Trường ĐH Kinh tế Da Nang 230 13:03
391 419210037 Tran Thi Thu Thuy Trường ĐH Ngoại ngữ Da Nang 230 13:08
392 21F7010101 Nguyễn Thị Mỹ Hoài Trường ĐH Ngoại ngữ Hue 230 13:29
393 19F7511586 LÊ THỊ NAM TRÂN Trường ĐH Ngoại ngữ Hue 230 13:32
394 21020647 VŨ THÀNH LONG Trường ĐH Công nghệ Ha Noi 230 13:33
395 DTF2172202010311 DANG THI THAO Khoa Ngoại ngữ Thai Nguyen 230 13:37
396 B2109940 HỒ THỊ ÁI BĂNG CTU - Khoa Khoa học Tự nhiên Can Tho 230 13:40
397 21D191181 PHÙNG MAI LINH Trường Đại học Thương mại Ha Noi 230 13:45
398 B2105925 LÝ QUÍ BÌNH CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 230 13:56
399 211121601405 TRẦN THỊ KIM CHI Trường ĐH Kinh tế Da Nang 230 14:02
400 B2112773 NGUYỄN NGỌC GIA NGHI CTU - Khoa Ngoại ngữ Can Tho 230 14:09
401 B2201605 NGUYỄN CHÍ TÂN CTU - Khoa Luật Can Tho 230 14:12
402 215714023110153 Nguyễn Thị Nhật Linh Trường ĐH Vinh Hue 230 14:13
403 191121601231 ĐẶNG TRẦN ANH THƯ Trường ĐH Kinh tế Da Nang 230 14:17
404 B2111385 NGUYỄN ĐÌNH PHAN CTU - Khoa Ngoại ngữ Can Tho 230 14:19
405 B1910936 LÊ HUỲNH KHÁNH NHƯ CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 230 14:24
406 19050833 Đào Thị Thanh Bình Trường ĐH Kinh tế Ha Noi 230 14:37
407 DTF187220201158 ĐÀM THỊ VÂN Khoa Ngoại ngữ Thai Nguyen 230 14:41
408 B2009176 TRẦN HOÀNG TRUNG HIẾU CTU - Khoa Phát triển Nông thôn Can Tho 230 14:44
409 201122015108 NGUYỄN ĐỖ CHÂU GIANG Trường ĐH Kinh tế Da Nang 230 14:48
410 B2014323 THẠCH THỊ MINH THƯ CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 230 14:52
411 B2111405 HỒ THANH VY CTU - Khoa Ngoại ngữ Can Tho 230 14:54
412 21115055120269 PHẠM QUỐC TOẢN Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Da Nang 230 15:02
413 211121006318 NGUYỄN HỮU KIM HOÀN Trường ĐH Kinh tế Da Nang 230 15:08
414 B2002198 Nguyễn Thị Trúc Linh CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 230 15:08
415 211124029112 LÊ TRẦN BẢO HÂN Trường ĐH Kinh tế Da Nang 230 15:12
416 B2113025 NGUYỄN HỒNG MINH CTU - Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên Can Tho 230 15:15
417 19D140231010 TRẦN LÊ TỐ UYÊN Trường Đại học Phạm Văn Đồng Da Nang 230 15:21
418 17040577 BÙI PHƯƠNG ANH Trường ĐH Ngoại ngữ Ha Noi 230 15:21
419 19F7561021 NGUYỄN THỊ HÀ GIANG Trường ĐH Ngoại ngữ Hue 230 15:32
420 B2112244 Huỳnh Thị Bảo Ngọc CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 230 15:36
421 B2110392 Lê Bảo Châu CTU - Khoa Khoa học Tự nhiên Can Tho 230 15:40
422 20021333 Dam Anh Duc Trường ĐH Công nghệ Ha Noi 230 15:52
423 21115053120360 Phan Đình Yên Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Da Nang 230 15:55
424 B2008566 TRẦN THỊ CHÚC MAI CTU - Khoa Sư phạm Can Tho 230 15:60
425 B2105752 BÙI LƯU LUY CTU - Khoa Nông nghiệp Can Tho 230 16:06
426 K215905228029 Vũ Văn Huy Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thai Nguyen 230 16:30
427 B1904732 NGUYỄN CHÍ HIẾU CTU - Khoa Nông nghiệp Can Tho 230 16:34
428 1814760 Mạc Thị Vi Trường ĐH Bách Khoa ĐHQG HCM Ho Chi Minh City 230 16:48
429 221000035 TRỊNH THÙY TRANG Trường Đại học Thủ đô Hà Nội Ha Noi 230 16:55
430 1977201050 NGUYỄN PHẠM HOÀNG NGHI Khoa Y - ĐHQG-HCM Ho Chi Minh City 230 16:58
431 1751101030062 BÙI THỊ THUỲ LINH Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh Ho Chi Minh City 230 16:60
432 107190320 Nguyễn Thị Huỳnh Mây Trường ĐH Bách Khoa Da Nang 230 16:60
433 DTF2172202011035 Hà Dương Thanh Khoa Ngoại ngữ Thai Nguyen 230 17:09
434 20D107096 HOÀNG THỊ HƯƠNG GIANG Trường Đại học Thương mại Ha Noi 230 17:10
435 2153010149 HUỲNH TRƯỜNG KHÁNH Trường Đại học Y dược Cần Thơ Can Tho 230 17:14
436 B2006428 NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂN CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 230 17:17
437 B2100879 ĐOÀN LÊ NGỌC NHI CTU - Khoa Thủy sản Can Tho 230 17:19
438 2111110020 PHAN THẾ ANH Trường ĐH Ngoại thương Ha Noi 230 17:23
439 B2003791 LE MINH MAN CTU - Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông Can Tho 230 17:24
440 B1904394 NGUYỄN MINH TOÀN CTU - Viện Nghiên cứu & Phát triển Công nghệ sinh học Can Tho 230 17:28
441 51237 LÊ NGUYỄN LAN VY Trường ĐH Đông Á Da Nang 230 17:31
442 B2000597 LÊ THỊ NGỌC TRANG CTU - Khoa Ngoại ngữ Can Tho 230 17:32
443 B2102452 TRƯƠNG TẤN PHÁT others Can Tho 230 17:42
444 201121601406 LÊ NGỌC ÁNH Trường ĐH Kinh tế Da Nang 230 17:43
445 B1911563 HUỲNH THÙY NGÂN CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 230 17:48
446 412200184 Phan Nhật Uyên Phương Trường ĐH Ngoại ngữ Da Nang 230 17:48
447 3220121452 ĐẶNG TRƯƠNG VÂN KHÁNH Trường ĐH Sư phạm Da Nang 230 17:52
448 191121601244 HỒ THỊ NHƯ Ý Trường ĐH Kinh tế Da Nang 230 17:60
449 19040362 Đỗ Thị Mai Trường ĐH Ngoại ngữ Ha Noi 230 18:06
450 20050231 Đỗ Thị Thùy Dương Trường ĐH Kinh tế Ha Noi 230 18:09
451 21F7010159 LÊ THỊ QUỲNH NHƯ Trường ĐH Ngoại ngữ Hue 230 18:11
452 DTY2057202010019 ĐOÀN THỊ NGỌC ÁNH Trường ĐH Y Dược Thai Nguyen 230 18:11
453 21020674 Chu Ngọc Vượng Trường ĐH Công nghệ Ha Noi 230 18:11
454 DTS205D140217001 DƯƠNG TUỆ ĐAN Trường ĐH Sư phạm Thai Nguyen 230 18:33
455 21040505 NGUYỄN MINH TRÍ Trường ĐH Ngoại ngữ Ha Noi 230 18:37
456 191124022141 Nguyễn Kim Thảo Nguyên Trường ĐH Kinh tế Da Nang 230 18:42
457 20040129 PHẠM NGỌC BẢO ANH Trường ĐH Ngoại ngữ Ha Noi 230 18:44
458 B2017089 PHẠM THỊ TÚ TRINH CTU - Viện Nghiên cứu & Phát triển Công nghệ sinh học Can Tho 230 18:46
459 211121601551 TRẦN THANH CHÂN TRÂN Trường ĐH Kinh tế Da Nang 230 18:49
460 B1912530 NGUYỄN THỊ MINH THƯ CTU - Khoa Khoa học Chính trị Can Tho 230 18:50
461 B2012608 BÙI THANH TẠO CTU - Khoa Khoa học Tự nhiên Can Tho 230 19:02
462 21020411 NGUYỄN THỊ THANH THUỶ Trường ĐH Công nghệ Ha Noi 230 19:03
463 21403064 Nguyễn Gia Kiệt others Ho Chi Minh City 230 19:09
464 B2008881 Trương Hạnh Nguyên CTU - Viện Nghiên cứu & Phát triển Công nghệ sinh học Can Tho 230 19:10
465 B2015470 TRƯƠNG MINH TRỌNG CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 230 19:11
466 20041316 NGÔ MINH PHƯƠNG Trường ĐH Ngoại ngữ Ha Noi 230 19:12
467 b1909158 NGUYỄN THỊ TRÚC HÀ CTU - Khoa Ngoại ngữ Can Tho 230 19:16
468 201121521312 LÊ PHƯỚC HUY HOÀNG Trường ĐH Kinh tế Da Nang 230 19:21
469 B1912252 NGUYỄN THANH TUYỀN CTU - Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn Can Tho 230 19:24
470 19Y3051031 LÊ THỊ MỸ HẠNH Trường ĐH Y Dược Hue 230 19:33
471 B2016169 LÊ NGỌC THANH CTU - Khoa Ngoại ngữ Can Tho 230 19:37
472 21021280 Lê Chính Đại Trường ĐH Công nghệ Ha Noi 230 19:37
473 0961752655 NGUYỄN KHÁNH QUYÊN Trường ĐH Kinh tế Da Nang 230 19:46
474 3220121358 TRẦN QUỲNH GIAO Trường ĐH Sư phạm Da Nang 230 19:52
475 B2108893 PHÙNG NGỌC THẢO NGÂN CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 230 20:07
476 21020309 HO THU GÍNG Trường ĐH Công nghệ Ha Noi 230 20:12
477 B2006000 TRẦN THỊ KIM BÌNH CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 230 20:20
478 21020283 Phạm Xuân Bách Trường ĐH Công nghệ Ha Noi 230 20:24
479 B2108279 LÝ VĂN VƯƠNG CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 230 20:24
480 19F7511629 THÁI THỊ TRÚC Trường ĐH Ngoại ngữ Hue 230 20:26
481 191121407256 TRẦN NGỌC THỌ Trường ĐH Kinh tế Da Nang 230 20:34
482 B2110069 NGUYỄN HOÀI BẢO CTU - Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông Can Tho 230 20:37
483 211121601110 PHAN THỊ THU HIỀN Trường ĐH Kinh tế Da Nang 230 20:41
484 B2008182 Lê Mỹ Ngọc CTU - Khoa Thủy sản Can Tho 230 20:41
485 B2105589 NGUYỄN HOÀNG PHÚC CTU - Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông Can Tho 230 20:45
486 B2014765 Trần Duy Nghĩa CTU - Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông Can Tho 230 20:50
487 21F7010064 Nguyễn Thùy An Trường ĐH Ngoại ngữ Hue 230 20:53
488 21010014 MẦU THỊ PHƯƠNG ANH Trường ĐH Giáo dục Ha Noi 230 20:59
489 B1911722 ĐINH NHẬT TÂN CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 230 21:02
490 21020368 BÙI THỊ NGỌC Trường ĐH Công nghệ Ha Noi 230 21:10
491 21K4270102 Trần Thị Hồng Vân Trường ĐH Kinh tế Hue 230 21:12
492 B2106308 TRẦN THỊ TRÚC LINH CTU - Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên Can Tho 230 21:15
493 21Y3090030 HOÀNG XUÂN HÒA Trường ĐH Y Dược Hue 230 21:17
494 DTQ1953401010114 DƯƠNG VŨ KIỀU ANH Khoa Quốc tế Thai Nguyen 230 21:20
495 191121601321 VÕ THỊ ÁNH NA Trường ĐH Kinh tế Da Nang 230 21:23
496 211121601561 VÕ HÀ VY Trường ĐH Kinh tế Da Nang 230 21:31
497 19010119 Nguyễn Như Quỳnh Trường ĐH Giáo dục Ha Noi 230 21:33
498 21000938 NGUYỄN THỊ KIỀU ANH Trường ĐH Khoa học Tự nhiên Ha Noi 230 21:43
499 201121601439 NGUYỄN AN NHIÊN Trường ĐH Kinh tế Da Nang 230 21:44
500 20021318 LÊ ĐỨC DUY Trường ĐH Công nghệ Ha Noi 230 21:46
501 B1902385 Nguyễn Hoàng Nhựt CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 230 21:46
502 21Y3010074 TRƯƠNG TIẾN DŨNG Trường ĐH Y Dược Hue 230 21:52
503 b2009789 NGUYỄN DUY NAM CTU - Khoa Luật Can Tho 230 21:56
504 B1911175 GIANG VÕ MINH CHÂU CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 230 22:16
505 201121601225 LÊ THỊ BẢO NGỌC Trường ĐH Kinh tế Da Nang 230 22:31
506 211124022113 PHẠM HOÀN VĨNH LIÊM Trường ĐH Kinh tế Da Nang 230 22:35
507 B2015463 ĐÀO THỊ NGỌC THÚY CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 230 22:38
508 B2016163 NGUYỄN THỊ CẨM NHÙN CTU - Khoa Ngoại ngữ Can Tho 230 22:40
509 B1910756 LÊ THỊ TÚ NHƯ CTU - Khoa Nông nghiệp Can Tho 230 22:41
510 20021582 PHUNGDINH THANH Trường ĐH Công nghệ Ha Noi 230 22:44
511 211121601208 NGUYỄN TRÚC GIANG Trường ĐH Kinh tế Da Nang 230 22:47
512 2117340102027 nguyễn thị anh thư Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum Da Nang 230 22:48
513 17720101112 Nguyễn Thế Phông Khoa Y Dược Đại học Đà Nẵng Da Nang 230 22:51
514 415210115 NGUYỄN THANH TÀI Trường ĐH Ngoại ngữ Da Nang 230 22:54
515 230 23:04
516 211121601432 Nguyễn Thị Phương Thảo Trường ĐH Kinh tế Da Nang 230 23:05
517 DTE1953401010110 NGUYỄN ĐỨC NAM Trường ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thai Nguyen 230 23:14
518 B2009173 Nguyễn Thị Đẹp others Can Tho 230 23:38
519 211121018140 HỒ THỊ THU THỦY Trường ĐH Kinh tế Da Nang 230 23:39
520 21020623 Nguyễn Đức Hải Trường ĐH Công nghệ Ha Noi 230 23:57
521 21062092 Phạm Đức Tuấn Khoa Luật Ha Noi 230 23:60
522 412210207 NGUYỄN THỊ HỒNG DUYÊN Trường ĐH Ngoại ngữ Da Nang 230 23:60
523 18F7511107 NGUYỄN THỊ MỸ HÀ Trường ĐH Ngoại ngữ Hue 230 24:03
524 20D140221 VŨ THỊ THANH THẢO Trường Đại học Thương mại Ha Noi 230 24:05
525 103200071 VÕ ĐẠI VŨ Trường ĐH Bách Khoa Da Nang 230 24:09
526 B1903337 Nguyễn Thanh Mai CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 230 24:15
527 21062051 NGUYỄN PHẠM KHÁNH LINH Khoa Luật Ha Noi 230 24:15
528 B2006284 CHÂU HỮU BẰNG CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 230 24:16
529 21061007 NGÔ NGỌC ANH Khoa Luật Ha Noi 230 24:22
530 B2105890 NGUYỄN NHẬT HÀO CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 230 24:32
531 220000403 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG Trường Đại học Thủ đô Hà Nội Ha Noi 230 24:32
532 B2006343 Nguyen Thi Tuyet Hoa CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 230 24:36
533 20020159 Nguyen Son Tung Trường ĐH Công nghệ Ha Noi 230 24:52
534 B1906438 Lâm Gia Cường CTU - Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông Can Tho 230 24:58
535 201121601313 Nguyễn Ngọc Bảo Hiếu Trường ĐH Kinh tế Da Nang 230 25:05
536 201121601632 TRẦN TUỆ MẪN Trường ĐH Kinh tế Da Nang 230 25:07
537 19020623 LƯU ĐỨC THẮNG Trường ĐH Công nghệ Ha Noi 230 25:10
538 201121120110 Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên Trường ĐH Kinh tế Da Nang 230 25:25
539 B2109898 Lê Khánh Ngân CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 230 25:38
540 B2112193 PHAN THAI NGOC BICH CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 230 25:52
541 B1911514 TRIỆU THỊ VIỆT TRINH CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 230 25:56
542 B1709686 VÕ TƯỜNG V CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 230 26:21
543 033304006580 NGUYEN THI HA LINH others Ha Noi 230 26:22
544 21020673 NGUYỄN THÀNH VINH Trường ĐH Công nghệ Ha Noi 230 26:27
545 B1911678 TÂN NHẬT MINH CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 230 26:38
546 207720501222 TRỊNH NGỌC HUYỀN Khoa Y Dược Đại học Đà Nẵng Da Nang 230 26:60
547 B1912521 PHAN THỊ THANH NGÂN CTU - Khoa Khoa học Chính trị Can Tho 230 27:10
548 B2017008 NGUYỄN CHÍ THUẬN CTU - Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông Can Tho 230 27:11
549 20D480201015 ĐINH HẢI PHÒNG Trường Đại học Phạm Văn Đồng Da Nang 230 27:13
550 B2103201 Quách Thị Mai Phương CTU - Khoa Công nghệ Can Tho 230 27:27
551 19050375 LÊ ĐÌNH HIỆP Trường ĐH Kinh tế Ha Noi 230 27:30
552 2151262 NGUYỄN MINH THƯ Trường ĐH Bách Khoa ĐHQG HCM Ho Chi Minh City 230 27:32
553 B2103182 Nguyễn Thị Như Bình CTU - Khoa Công nghệ Can Tho 230 27:50
554 B2112198 NGUYỄN HUỲNH NHẬT HUYÊN CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 230 27:54
555 19031870 bùi lệ hằng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Ha Noi 230 28:16
556 20F7010052 Trần Nguyễn Thị Thanh Trà Trường ĐH Ngoại ngữ Hue 230 28:20
557 B2107288 TRẦN DŨNG TIẾN CTU - Khoa Sư phạm Can Tho 230 28:47
558 419210051 PHÍ HẠNH NGUYÊN Trường ĐH Ngoại ngữ Da Nang 230 29:07
559 201121601405 PHÙNG THỊ QUỲNH ANH Trường ĐH Kinh tế Da Nang 230 29:08
560 211121018137 Ngô Thị Thanh Thảo Trường ĐH Kinh tế Da Nang 230 29:39
561 a PHƯƠNG NGỌC Trường ĐH Giáo dục Ha Noi 230 29:46
562 B2100490 Ngô Tuệ Quỳnh CTU - Khoa Sư phạm Can Tho 230 29:50
563 B2112704 TRẦN NGỌC QUỲNH MAI CTU - Khoa Ngoại ngữ Can Tho 230 30:08
564 20F7550280 Nguyễn Ngọc Mỹ Trường ĐH Ngoại ngữ Hue 230 30:08
565 035303000727 VU TUE MINH Trường ĐH Giáo dục Ha Noi 230 30:13
566 20F7010153 LÊ PHƯƠNG ANH Trường ĐH Ngoại ngữ Hue 230 30:19
567 B2007262 NGUYỄN THỊ NGỌC THANH CTU - Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông Can Tho 230 30:34
568 B2104760 TỐNG TUYẾT BĂNG CTU - Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông Can Tho 230 30:36
569 CA170969 HUYNH THUY DUY others Can Tho 230 31:44
570 B2100681 TRẦN ĐẶNG GIA THƯ CTU - Khoa Khoa học Chính trị Can Tho 230 32:05
571 B2108139 Lâm Đào Hữu Đức CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 230 32:09
572 211120919136 Nguyễn Thị Thảo Nguyên Trường ĐH Kinh tế Da Nang 230 32:10
573 412210108 Đặng Thị Hồng Ngọc Trường ĐH Ngoại ngữ Da Nang 230 32:38
574 21020609 NGUYỄN NGỌC BẢO Trường ĐH Công nghệ Ha Noi 230 32:59
575 191121601337 TRẦN THỊ HOÀI PHƯƠNG Trường ĐH Kinh tế Da Nang 230 33:01
576 B2109394 BÙI BĂNG TUYỀN CTU - Khoa Nông nghiệp Can Tho 230 33:02
577 B1903295 TRẦN THỊ PHƯƠNG OANH CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 230 33:02
578 B2015958 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THANH CTU - Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn Can Tho 230 33:24
579 21090133 Nguyễn Thanh Thảo others Ha Noi 230 33:29
580 B2006295 Ngũ Ngân Huyền CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 230 33:35
581 B2105907 PHAN THỊ MỸ PHƯỢNG CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 230 34:28
582 19020595 TAN DUONG Trường ĐH Công nghệ Ha Noi 230 34:43
583 LÊ MINH TRANG Trường ĐH Ngoại ngữ Ha Noi 230 34:60
584 20021425 Nguyễn Thị Quỳnh Trường ĐH Công nghệ Ha Noi 230 34:60
585 B1904220 PHẠM HIẾU ĐAN CTU - Viện Nghiên cứu & Phát triển Công nghệ sinh học Can Tho 230 34:60
586 419200052 TRẦN THÙY DUNG Trường ĐH Ngoại ngữ Da Nang 230 34:60
587 21040157 TRẦN THỊ NGỌC MAI Trường ĐH Ngoại ngữ Ha Noi 220 03:09
588 21020519 Bùi Đức Huy Trường ĐH Công nghệ Ha Noi 220 03:10
589 B2111804 Lê Đăng Khoa CTU - Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông Can Tho 220 04:16
590 21020511 TRẦN NAM DÂN Trường ĐH Công nghệ Ha Noi 220 05:36
591 N/A HÀ LÊ LINH CHI Trường ĐH Ngoại thương Ha Noi 220 05:42
592 21040002 NGUYỄN THẢO AN Trường ĐH Ngoại ngữ Ha Noi 220 06:03
593 20021313 TRẦN THỊ HUYỀN DIỆU Trường ĐH Công nghệ Ha Noi 220 06:31
594 21070218 Nguyễn Mai Anh Trường Quốc tế Ha Noi 220 06:49
595 20041413 Nguyễn Thị Thu Hằng Trường ĐH Ngoại ngữ Ha Noi 220 06:55
596 211121407210 NGUYỄN ĐÌNH HOÀNG Trường ĐH Kinh tế Da Nang 220 06:57
597 19000711 ĐỖ HOÀNG ANH Trường ĐH Khoa học Tự nhiên Ha Noi 220 07:08
598 21125101 YANG TUẤN ANH Trường ĐH Khoa học tự nhiên Ho Chi Minh City 220 07:12
599 215714023110422 ĐẬU ĐÌNH HOÀNG Trường ĐH Vinh Hue 220 07:12
600 21040172 KHÚC THỊ ÁNH HỒNG Trường ĐH Ngoại ngữ Ha Noi 220 07:15
601 211121104121 Đặng Thị Thành Trường ĐH Kinh tế Da Nang 220 07:21
602 201121601229 Nguyễn Thị Phương Quyên Trường ĐH Kinh tế Da Nang 220 07:26
603 DTE2058101030197 ĐẶNG THỊ LOAN Trường ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thai Nguyen 220 07:32
604 412200153 NGUYỄN HUYỀN TRANG Trường ĐH Ngoại ngữ Da Nang 220 07:33
605 B2108296 Võ Thành Nhân CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 220 07:53
606 201121601644 Trần Hoàng Quỳnh Như Trường ĐH Kinh tế Da Nang 220 08:01
607 191121601405 NGUYEN THANH BINH Trường ĐH Kinh tế Da Nang 220 08:19
608 B2106359 NGUYỄN ĐÀO THỦY TIÊN CTU - Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên Can Tho 220 08:21
609 215714021210025 Lê Thị Thùy Linh Trường ĐH Sư phạm Hue 220 08:24
610 B1906437 NGUYỄN HOÀI CHƯƠNG CTU - Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông Can Tho 220 08:37
611 2210000969 NGUYỄN QUỲNH MAI Trường Đại học Thủ đô Hà Nội Ha Noi 220 08:52
612 19F7551212 HOÀNG THỊ NGỌC TRANG Trường ĐH Ngoại ngữ Hue 220 08:54
613 21020945 Đặng Đình Trung Trường ĐH Công nghệ Ha Noi 220 09:01
614 B2205437 CAO LƯU THẾ BẢO CTU - Khoa Ngoại ngữ Can Tho 220 09:02
615 20031669 NGUYỄN HOÀNG ANH Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Ha Noi 220 09:06
616 B2007046 Nguyễn Phát Tài CTU - Khoa Công nghệ Can Tho 220 09:16
617 21051058 Trường ĐH Kinh tế Ha Noi 220 09:38
618 B2005355 Lâm Thanh Nhi CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 220 09:39
619 3150321004 Hoàng Anh Trường ĐH Sư phạm Da Nang 220 09:43
620 1957110098 ngo minh hieu Trường ĐH Kiến Trúc Da Nang 220 09:47
621 B2112948 VÕ HỒNG YẾN CTU - Khoa Khoa học Chính trị Can Tho 220 09:49
622 211122016105 Trần Thị Mỹ Giang Trường ĐH Kinh tế Da Nang 220 09:49
623 20041101 Vũ Thị Hà Trang others Ha Noi 220 10:02
624 19F7511425 TRƯƠNG THỊ KIỀU OANH Trường ĐH Ngoại ngữ Hue 220 10:03
625 B1911490 Nguyễn Thị Xuân Nhị CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 220 10:07
626 DTE1953401010134 HÀ THU THỦY Trường ĐH Sư phạm Thai Nguyen 220 10:14
627 21020512 MAI NGỌC DUY Trường ĐH Công nghệ Ha Noi 220 10:14
628 20021477 Pham Thanh Vinh Trường ĐH Công nghệ Ha Noi 220 10:19
629 19040931 Bùi Thi Phương Mai Trường ĐH Ngoại ngữ Ha Noi 220 10:23
630 B2110957 TRẦN QUỐC AN CTU - Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông Can Tho 220 10:25
631 B2109645 Trương Thị Cẩm Giang CTU - Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn Can Tho 220 10:27
632 B2008967 Ngô Thái Hoàng Hân CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 220 10:30
633 20041068 Nguyễn Ngọc Diễm Quỳnh Trường ĐH Ngoại ngữ Ha Noi 220 10:30
634 19040033 Nguyễn Thị Ngọc Anh Trường ĐH Ngoại ngữ Ha Noi 220 10:35
635 B1908539 NGUYỄN NGỌC HÀ CTU - Khoa Khoa học Chính trị Can Tho 220 10:38
636 211121601232 PHÙNG VĂN THÀNH Trường ĐH Kinh tế Da Nang 220 10:39
637 21020606 TRẦN ĐỨC ANH Trường ĐH Công nghệ Ha Noi 220 10:44
638 19040957 KIỀU HẠNH NGÂN Trường ĐH Giáo dục Ha Noi 220 10:52
639 21D190178 ĐÀO PHƯƠNG MAI Trường Đại học Thương mại Ha Noi 220 10:54
640 20020356 Lê Hoàng Đại Dương Trường ĐH Công nghệ Ha Noi 220 10:54
641 B2015505 PHAN THỊ THỦY TIÊN CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 220 10:58
642 102190166 NGUYỄN TUẤN HÙNG Trường ĐH Bách Khoa Da Nang 220 10:59
643 B1810684 QUÁCH THÁI VIỆT KHANG CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 220 11:02
644 201121601211 BÙI LÊ NHƯ HÒA Trường ĐH Kinh tế Da Nang 220 11:10
645 B2111626 TRƯƠNG HÀ PHƯƠNG QUỲNH CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 220 11:12
646 21F7010042 NGUYỄN MINH ANH Trường ĐH Ngoại ngữ Hue 220 11:14
647 B2015508 Võ Thanh Trúc CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 220 11:17
648 211121521130 Nguyễn Thị Thanh Nga Trường ĐH Kinh tế Da Nang 220 11:21
649 21F7511108 Hồ Đức Việt Trường ĐH Ngoại ngữ Hue 220 11:28
650 DTY1957205010006 TRỊNH HUYỀN CHÂN Trường ĐH Y Dược Thai Nguyen 220 11:33
651 21001960 TRẦN MAI PHƯƠNG Trường ĐH Khoa học Tự nhiên Ha Noi 220 11:44
652 20070064 NGUYỄN LÊ TRUNG KIÊN Trường Quốc tế Ha Noi 220 11:48
653 B2110087 Tăng Hà Nhựt Nam CTU - Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông Can Tho 220 11:58
654 211121302116 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NHÃ Trường ĐH Kinh tế Da Nang 220 11:60
655 B2112561 Huỳnh Đặng Khánh Linh CTU - Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn Can Tho 220 12:01
656 DTF2171402310018 NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN Khoa Ngoại ngữ Thai Nguyen 220 12:03
657 B1911888 TRẦN NGUYỄN QUẾ ANH CTU - Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn Can Tho 220 12:03
658 21021531 Lê Thế Quang Trường ĐH Công nghệ Ha Noi 220 12:04
659 20F7550100 TRẦN THỊ KIM OANH Trường ĐH Ngoại ngữ Hue 220 12:08
660 DTS205D140201010 VŨ TRANG NHUNG Trường ĐH Sư phạm Thai Nguyen 220 12:23
661 DTF207220201279 LÊ KIỀU TRANG Khoa Ngoại ngữ Thai Nguyen 220 12:33
662 3220121340 NGUYỄN THỊ MINH DUYÊN Trường ĐH Sư phạm Da Nang 220 12:35
663 21F7510190 PHẠM THỊ MINH TÂM Trường ĐH Ngoại ngữ Hue 220 12:43
664 21040885 NGÔ TRỊNH VIỆT LINH Trường ĐH Ngoại ngữ Ha Noi 220 12:46
665 105210137 Trường ĐH Bách Khoa Da Nang 220 12:46
666 DTS205D140209003 TRỊNH THỊ THU HƯƠNG Trường ĐH Sư phạm Thai Nguyen 220 12:57
667 191121601111 Hà Thị Mỹ Huyền Trường ĐH Kinh tế Da Nang 220 13:02
668 20K4050049 VÕ PHÙNG TÂM ANH Trường ĐH Kinh tế Hue 220 13:04
669 19701015 PHAN THỊ HẢO Trường Đại học Tây Nguyên Da Nang 220 13:08
670 412190434 TRAN THI PHUONG TRINH Trường ĐH Ngoại ngữ Da Nang 220 13:09
671 B1901690 Đinh Vương Linh CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 220 13:09
672 B1908946 Lê Kim Ngân CTU - Khoa Sư phạm Can Tho 220 13:13
673 215714021910045 PHAN THỊ NGỌC ANH Trường ĐH Vinh Hue 220 13:16
674 B1904650 ĐẶNG THỊ THANH TRÚC CTU - Viện Nghiên cứu & Phát triển Công nghệ sinh học Can Tho 220 13:18
675 201121325117 TRUONG TUYET MAI Trường ĐH Kinh tế Da Nang 220 13:27
676 191124022110 NGUYỄN THỤC ĐOAN Trường ĐH Kinh tế Da Nang 220 13:27
677 19040346 NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN Trường ĐH Ngoại ngữ Ha Noi 220 13:28
678 19040393 Hoang Thi Thanh Tra Trường ĐH Ngoại ngữ Ha Noi 220 13:31
679 19030810 Nguyễn Quỳnh Như Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Ha Noi 220 13:37
680 191121601315 NGUYỄN NHẬT CẨM LỆ Trường ĐH Kinh tế Da Nang 220 13:41
681 20000590 VŨ THỊ THU TRANG Trường ĐH Khoa học Tự nhiên Ha Noi 220 13:42
682 27202242149 LÝ THỊ HIỀN Trường ĐH Duy Tân Da Nang 220 13:42
683 21F7010082 NGUYỄN THÙY DƯƠNG Trường ĐH Ngoại ngữ Hue 220 13:42
684 B2014025 BÙI MINH THƯ CTU - Khoa Ngoại ngữ Can Tho 220 13:50
685 201121703101 PHAN QUÁCH KHÁNH CHI Trường ĐH Kinh tế Da Nang 220 13:56
686 K205030806 CHÂU NGUYỄN NHI Trường ĐH Kinh tế - Luật ĐHQG HCM Ho Chi Minh City 220 14:04
687 2012380021 PHAN THANH DIỆU LINH Trường ĐH Ngoại thương Ha Noi 220 14:05
688 DTF2172202010164 TRỊNH THU LAN Khoa Ngoại ngữ Thai Nguyen 220 14:07
689 201121302104 TRẦN LÊ NGỌC HÀ Trường ĐH Kinh tế Da Nang 220 14:09
690 B1911646 Lam Gia Huy CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 220 14:09
691 DTF197220204092 NÔNG THÚY HẰNG Khoa Ngoại ngữ Thai Nguyen 220 14:13
692 221001066 NGUYỄN THU TRANG Trường Đại học Thủ đô Hà Nội Ha Noi 220 14:15
693 B2014464 LÊ BẢO CTU - Khoa Công nghệ Can Tho 220 14:17
694 DTE2053401010499 LƯƠNG THỊ HUYỀN TRANG Trường ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thai Nguyen 220 14:18
695 20062024 Lê Ngọc Huyền Khoa Luật Ha Noi 220 14:20
696 B1902404 Nguyễn Trường Thịnh CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 220 14:21
697 0335115938 Vũ Thuý Vi others Ha Noi 220 14:29
698 17720101034 PHAN DUY NHAT Khoa Y Dược Đại học Đà Nẵng Da Nang 220 14:30
699 B2006156 LÊ THỊ YẾN CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 220 14:31
700 20041096 PHẠM ĐỨC THẮNG Trường ĐH Ngoại ngữ Ha Noi 220 14:33
701 21020638 Minh Kiên Nguyễn Trường ĐH Công nghệ Ha Noi 220 14:35
702 19D191040 PHẠM THỊ THE Trường Đại học Thương mại Ha Noi 220 14:36
703 412210121 Nguyễn Thị Kiều Trinh Trường ĐH Ngoại ngữ Da Nang 220 14:38
704 107210005 TRẦN ANH KHOA Trường ĐH Bách Khoa Da Nang 220 14:38
705 B1908981 LƯƠNG THỊ KIM NGÂN CTU - Khoa Ngoại ngữ Can Tho 220 14:40
706 B1909050 DANG YEN NHI CTU - Khoa Ngoại ngữ Can Tho 220 14:43
707 211121703123 Nguyễn Đình Nghĩa Trường ĐH Kinh tế Da Nang 220 14:47
708 19000150 VI TRỌNG NGHĨA Trường ĐH Khoa học Tự nhiên Ha Noi 220 14:51
709 197720201110 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Khoa Y Dược Đại học Đà Nẵng Da Nang 220 14:53
710 19021015 VŨ TIẾN ĐẠT Trường ĐH Công nghệ Ha Noi 220 14:59
711 21031782 Lăng Uyển Nhi Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Ha Noi 220 15:07
712 B19066679 HUNG NGUYEN CTU - Viện Nghiên cứu & Phát triển Công nghệ sinh học Can Tho 220 15:08
713 21020223 Nguyễn Hải Nam Trường ĐH Công nghệ Ha Noi 220 15:08
714 DTE1873401010171 VY THỊ PHƯƠNG THẢO Trường ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thai Nguyen 220 15:10
715 17720601037 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LINH Khoa Y Dược Đại học Đà Nẵng Da Nang 220 15:10
716 21040486 NGUYỄN MINH NGỌC Trường ĐH Ngoại ngữ Ha Noi 220 15:13
717 19Y3011383 NGUYỄN THANH TÙNG Trường ĐH Y Dược Hue 220 15:16
718 CA170849 Hồ Thị Thúy others Can Tho 220 15:17
719 B2017210 NGUYỄN NHƯ NGỌC CTU - Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông Can Tho 220 15:17
720 20D105007 Lê Thành Đạt Trường Đại học Thương mại Ha Noi 220 15:19
721 B2016164 NGUYỄN HÀN NI CTU - Khoa Ngoại ngữ Can Tho 220 15:19
722 412200243 Nguyễn Thị Ngọc Trinh Trường ĐH Ngoại ngữ Da Nang 220 15:24
723 19030612 NGUYỄN HÀ HỒNG HẠNH Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Ha Noi 220 15:25
724 B2107199 KHƯU KHẢ TÚ CTU - Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên Can Tho 220 15:25
725 20010622 Nguyễn Quỳnh Trang Trường ĐH Giáo dục Ha Noi 220 15:29
726 B2110480 NGUYỄN CHÂU GIANG CTU - Khoa Công nghệ Can Tho 220 15:30
727 215714020210052 NGUYỄN THANH HUYỀN TRANG Trường ĐH Vinh Hue 220 15:36
728 201121601244 LÊ THỊ TƯỜNG VY Trường ĐH Kinh tế Da Nang 220 15:38
729 211124008221 CAO HUỆ MẪN Trường ĐH Kinh tế Da Nang 220 15:42
730 201124008246 Chu Linh Huyền Trang Trường ĐH Kinh tế Da Nang 220 15:43
731 211121330137 DƯƠNG THỊ HOÀNG OANH Trường ĐH Kinh tế Da Nang 220 15:44
732 B2015472 Nguyễn Hoàng Yến CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 220 15:44
733 B1911495 PHAN NGUYEN HOANG QUYEN CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 220 15:46
734 B2105977 TRẦN LÊ BẢO NGỌC CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 220 15:51
735 B2110028 NGUYỄN THỊ THU THẢO CTU - Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông Can Tho 220 15:51
736 024203005779 NGUYỄN VĂN KHÁNH others Ha Noi 220 15:55
737 DTC1854802010205 NGUYỄN VĂN QUẢNG Trường ĐH Công nghệ thông tin và Truyền thông Thai Nguyen 220 15:56
738 B2111071 NGUYỄN QUỐC TIẾN CTU - Khoa Khoa học Chính trị Can Tho 220 15:56
739 21021032 NGÔ THỊ THANH Trường ĐH Công nghệ Ha Noi 220 16:01
740 DTF187220204052 VŨ THỊ DIỄM Khoa Ngoại ngữ Thai Nguyen 220 16:03
741 B2109058 ĐỖ MINH CHÂU CTU - Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên Can Tho 220 16:06
742 201121601455 ĐOÀN THỊ ANH THƯ Trường ĐH Kinh tế Da Nang 220 16:11
743 B2108689 ĐINH HUY HOÀNG CTU - Khoa Luật Can Tho 220 16:12
744 B2111400 VÕ THỊ MINH TUYẾN CTU - Khoa Ngoại ngữ Can Tho 220 16:14
745 21030053 LE NGUYEN MINH HONG Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Ha Noi 220 16:15
746 B1901505 ĐỖ CHÍ LINH CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 220 16:21
747 21030329 NGUYỄN NGỌC MAI Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Ha Noi 220 16:22
748 217720501202 BÙI THẢO LY Khoa Y Dược Đại học Đà Nẵng Da Nang 220 16:23
749 B2105679 PHAN THỊ HỒNG NGUYÊN CTU - Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông Can Tho 220 16:23
750 B1902804 To Thi Kim Phung CTU - Khoa Luật Can Tho 220 16:25
751 211123031137 Dinh Thi Uyen Thi Trường ĐH Kinh tế Da Nang 220 16:26
752 B1909232 Cao Thị Lài others Can Tho 220 16:26
753 19030839 Nguyễn Thị Minh Thùy Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Ha Noi 220 16:28
754 21D140136 Nguyễn Thu Thủy Trường Đại học Thương mại Ha Noi 220 16:31
755 B2007285 Nguyễn Hoàng Khang CTU - Khoa Ngoại ngữ Can Tho 220 16:31
756 211124008332 NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM    Trường ĐH Kinh tế Da Nang 220 16:36
757 19021001 PHẠM CÔNG CHUNG Trường ĐH Công nghệ Ha Noi 220 16:39
758 191121601202 Vũ Phương Anh Trường ĐH Kinh tế Da Nang 220 16:41
759 21020234 TRẦN NGỌC ANH QUÂN Trường ĐH Công nghệ Ha Noi 220 16:44
760 B1808787 ĐỖ NGỌC NGÂN CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 220 16:50
761 B1911213 Lê Thị Thanh Mai CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 220 16:50
762 419190026 Trần Thị Linh Nhi Trường ĐH Ngoại ngữ Da Nang 220 16:54
763 B1900837 NGUYỄN NGỌC QUÍ CTU - Khoa Nông nghiệp Can Tho 220 16:54
764 B1911364 Trần Thị Thanh Vy CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 220 16:55
765 B2112334 Nguyen Kim Ngan CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 220 16:56
766 B1909655 NGUYỄN CHÍ CÔNG CTU - Khoa Công nghệ Can Tho 220 17:04
767 201121927139 LÊ NGUYỄN TÂM VY Trường ĐH Kinh tế Da Nang 220 17:07
768 19064040 NGUYỄN LÂM XUÂN QUYÊN Khoa Luật Ha Noi 220 17:08
769 221000930 HOÀNG MINH HƯƠNG Trường Đại học Thủ đô Hà Nội Ha Noi 220 17:10
770 21020620 NGÔ MINH ĐỨC Trường ĐH Công nghệ Ha Noi 220 17:11
771 B2016113 TRƯƠNG MỸ NHÂN CTU - Khoa Ngoại ngữ Can Tho 220 17:14
772 211121132222 NGUYỄN THÙY LINH Trường ĐH Kinh tế Da Nang 220 17:18
773 B2011035 TRƯƠNG THỊ CẨM TIÊN CTU - Khoa Nông nghiệp Can Tho 220 17:21
774 20E1020031 Mai Nhật Minh Khoa Kỹ thuật và Công nghệ Hue 220 17:25
775 B2015152 Võ Thanh Liêm CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 220 17:26
776 B2109084 KHƯU TRẦN TÂM NGHĨA CTU - Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên Can Tho 220 17:28
777 B2108229 TIÊU MỸ TIÊN CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 220 17:28
778 18020922 Đàm Phương Nam Trường ĐH Công nghệ Ha Noi 220 17:29
779 21050364 ĐẶNG CHÂU ANH Trường ĐH Kinh tế Ha Noi 220 17:29
780 21020461 Đặng Sỹ Duy Trường ĐH Công nghệ Ha Noi 220 17:29
781 B2112552 Trần Gia Huy CTU - Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn Can Tho 220 17:32
782 19020743 Nguyễn Tài Phúc Trường ĐH Công nghệ Ha Noi 220 17:33
783 21050847 Vũ Ngọc Hà Trường ĐH Kinh tế Ha Noi 220 17:34
784 412210161 THÁI VƯƠNG THI Trường ĐH Ngoại ngữ Da Nang 220 17:35
785 B2016233 NGUYỄN HỒNG PHẤN CTU - Khoa Sư phạm Can Tho 220 17:36
786 B2016135 Nguyễn Trần Xuân An CTU - Khoa Ngoại ngữ Can Tho 220 17:36
787 20040363 DOÃN NGỌC HÀ Trường ĐH Ngoại ngữ Ha Noi 220 17:38
788 1811700001 Nguyễn Thị Lệ Duyên Trường Đại học Công nghệ TP. HCM Ho Chi Minh City 220 17:43
789 21Y3030094 Diệu Minh Lê Trường ĐH Y Dược Hue 220 17:52
790 21050900 TÔ NGỌC LAN Trường ĐH Kinh tế Ha Noi 220 17:54
791 B1911573 Nguyễn Đoàn Tâm Như CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 220 17:57
792 21F7010017 TRẦN THỊ VÂN KHANH Trường ĐH Ngoại ngữ Hue 220 17:58
793 079099004664 Phạm Đức Quyền Trường Sĩ quan Chính trị Ha Noi 220 17:60
794 K204140856 HỒ THỤC NGUYÊN Trường ĐH Kinh tế - Luật ĐHQG HCM Ho Chi Minh City 220 18:03
795 B2100464 LƯU PHÙNG TẤN ĐẠT CTU - Khoa Sư phạm Can Tho 220 18:06
796 211121317169 PHÙNG THỊ YẾN VI Trường ĐH Kinh tế Da Nang 220 18:06
797 21061237 ĐỖ THÚY QUỲNH others Ha Noi 220 18:09
798 B2007625 ĐOÀN THỊ THÙY TRANG CTU - Khoa Sư phạm Can Tho 220 18:11
799 21001977 ĐỖ HIỀN TRANG Trường ĐH Khoa học Tự nhiên Ha Noi 220 18:11
800 20050246 VŨ NGUYỆT HÀ Trường ĐH Kinh tế Ha Noi 220 18:14
801 21020602 ĐÀO QUÝ AN Trường ĐH Công nghệ Ha Noi 220 18:21
802 B1900377 TRẦN THỊ THANH THÚY CTU - Khoa Sư phạm Can Tho 220 18:22
803 211121330128 NGÔ THIÊN LONG Trường ĐH Kinh tế Da Nang 220 18:24
804 21020787 Hoàng Văn Quyền Trường ĐH Công nghệ Ha Noi 220 18:36
805 B2109323 Trần Thị Thúy Ngọc CTU - Khoa Nông nghiệp Can Tho 220 18:36
806 21020902 NGUYỄN ANH ĐỨC Trường ĐH Công nghệ Ha Noi 220 18:39
807 21020566 NGUYỄN CÔNG ANH TUẤN Trường ĐH Công nghệ Ha Noi 220 18:39
808 4192100 HANH NGUYEN Trường ĐH Ngoại ngữ Da Nang 220 18:39
809 01038242 Đỗ Anh Thư others Ha Noi 220 18:41
810 B1909603 TRẦN THANH NGA CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 220 18:43
811 419200089 NGUYỄN THẢO VY Trường ĐH Ngoại ngữ Da Nang 220 18:48
812 3220121783 NGÔ THỊ HUYỀN TRANG Trường ĐH Sư phạm Da Nang 220 18:48
813 201121726120 LÊ PHƯƠNG NHI Trường ĐH Kinh tế Da Nang 220 18:48
814 B2110389 NGUYỄN THÁI LAN ANH CTU - Khoa Khoa học Tự nhiên Can Tho 220 18:51
815 B2001898 LÊ NGỌC MINH CTU - Khoa Luật Can Tho 220 18:56
816 B1911614 Tran Ngoc Vy Anh CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 220 18:57
817 19030831 NGUYỄN NGỌC THẢO Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Ha Noi 220 18:60
818 DTQ2053403010104 Nguyễn Thị Ngọc Khoa Quốc tế Thai Nguyen 220 19:02
819 B2100780 VÕ TRUNG KIÊN CTU - Khoa Nông nghiệp Can Tho 220 19:02
820 20010140 PHẠM THỊ PHƯƠNG LINH Trường ĐH Giáo dục Ha Noi 220 19:05
821 211121601623 ĐOÀN THỊ KHÁNH LY Trường ĐH Kinh tế Da Nang 220 19:08
822 412200111 HOÀNG THỊ THIÊN Trường ĐH Ngoại ngữ Hue 220 19:09
823 21Y3050104 LE THI YEN NHI Trường ĐH Y Dược Hue 220 19:10
824 211121601619 LÊ THỊ PHƯƠNG LINH Trường ĐH Kinh tế Da Nang 220 19:17
825 20070813 TRỊNH CHÍ DŨNG Trường Quốc tế Ha Noi 220 19:17
826 20Y3070022 VĂN CÔNG HỢP Trường ĐH Y Dược Hue 220 19:19
827 201121703314 PHẠM THỊ THANH HƯƠNG Trường ĐH Kinh tế Da Nang 220 19:24
828 3220121780 HOÀNG THỊ HUYỀN TRANG Trường ĐH Sư phạm Da Nang 220 19:28
829 191121018231 NGUYỄN THỊ ĐỨA LỢI Trường ĐH Kinh tế Da Nang 220 19:38
830 412200007 VÕ THỊ XUÂN HẠNH Trường ĐH Ngoại ngữ Da Nang 220 19:38
831 21050522 TRẦN MINH QUANG Trường ĐH Kinh tế Ha Noi 220 19:39
832 B2015343 VÕ MINH TÍN CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 220 19:42
833 20002063 Nguyễn Đình Kiên Trường ĐH Khoa học Tự nhiên Ha Noi 220 19:50
834 20Y3070060 LÊ HUỲNH TRINH Trường ĐH Y Dược Hue 220 19:50
835 B1909490 NGUYỄN PHẠM PHƯƠNG UYÊN CTU - Khoa Ngoại ngữ Can Tho 220 19:57
836 21F7010077 TRẦN THỊ NGỌC ĐÀI Trường ĐH Ngoại ngữ Hue 220 20:03
837 17720101014 TRẦN THỊ THU HIỀN Khoa Y Dược Đại học Đà Nẵng Da Nang 220 20:06
838 B1811985 NGÔ TÙNG THIỆN CTU - Khoa Công nghệ Can Tho 220 20:07
839 DTE1953403010211 LÊ ĐĂNG HIẾU Trường ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thai Nguyen 220 20:11
840 201121601707 TRẦN THỊ DUNG Trường ĐH Kinh tế Da Nang 220 20:14
841 B1910090 LÂM CẨM KÝ CTU - Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông Can Tho 220 20:16
842 21F7510316 TRẦN TÚ ANH Trường ĐH Ngoại ngữ Hue 220 20:32
843 21002072 TRẦN THỊ THU HƯƠNG others Ha Noi 220 20:36
844 B1910398 ĐẶNG TUẤN KIL CTU - Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông Can Tho 220 20:45
845 211121521133 ĐẶNG MINH NHI Trường ĐH Kinh tế Da Nang 220 20:47
846 B2010691 TỐNG GIA HÂN CTU - Viện Nghiên cứu & Phát triển Công nghệ sinh học Can Tho 220 20:49
847 21F7540389 Phan Thị Diễm Quỳnh Trường ĐH Ngoại ngữ Hue 220 20:54
848 B2108314 Lê Minh Vương CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 220 20:56
849 20021451 Bùi Anh Toàn Trường ĐH Công nghệ Ha Noi 220 21:02
850 201121601239 PHAN THỊ HƯƠNG TRÂM Trường ĐH Kinh tế Da Nang 220 21:06
851 B1910828 NGUYỄN THỊ TIẾN CTU - Khoa Khoa học Chính trị Can Tho 220 21:09
852 107200263 HOÀNG HÀ MINH THƯ Trường ĐH Bách Khoa Da Nang 220 21:10
853 B2111425 TRƯƠNG THỊ THANH NGÂN CTU - Khoa Ngoại ngữ Can Tho 220 21:24
854 B2112108 Võ Như Huỳnh CTU - Viện Nghiên cứu & Phát triển Công nghệ sinh học Can Tho 220 21:25
855 k215510601076 Nguyễn Bích Liên Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thai Nguyen 220 21:27
856 NGO PHI NHUNG CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 220 21:30
857 201121601111 Hồ Thị Hồng Trường ĐH Kinh tế Da Nang 220 21:32
858 219202033 NGUYỄN THUÝ QUỲNH Trường Đại học Thủ đô Hà Nội Ha Noi 220 21:33
859 21020463 Trần Thị Trà Giang Trường ĐH Công nghệ Ha Noi 220 21:38
860 201121601232 NGUYỄN THANH THẢO Trường ĐH Kinh tế Da Nang 220 21:43
861 B2104513 NGUYỄN ĐỨC THÀNH CTU - Khoa Công nghệ Can Tho 220 21:50
862 21010140 NGÔ BẢO LINH Trường ĐH Giáo dục Ha Noi 220 21:53
863 DTC155D4801030021 NGUYỄN ĐỨC HUY Trường ĐH Công nghệ thông tin và Truyền thông Thai Nguyen 220 21:56
864 B2000747 VŨ THỊ ÁNH DUYÊN CTU - Khoa Nông nghiệp Can Tho 220 21:56
865 191121601217 NGUYỄN CÔNG MINH Trường ĐH Kinh tế Da Nang 220 22:02
866 B2010107 NGUYỄN BẢO LINH CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 220 22:07
867 B2109322 VÕ PHÚC HUỲNH NGÂN CTU - Khoa Nông nghiệp Can Tho 220 22:08
868 B2108115 TẠ MỸ PHƯỢNG CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 220 22:09
869 419200051 NGÔ XUÂN ĐỨC Trường ĐH Ngoại ngữ Da Nang 220 22:09
870 19020223 Đặng Thị Bình Trường ĐH Công nghệ Ha Noi 220 22:18
871 19Y3031110 LÊ THỊ ÁI NGỌC Trường ĐH Y Dược Hue 220 22:25
872 20020395 TRẦN ANH ĐỨC Trường ĐH Công nghệ Ha Noi 220 22:25
873 B1911210 TRẦN THỊ KIM LUYẾN CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 220 22:26
874 B2106805 NGÔ TRỌNG PHÚC CTU - Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông Can Tho 220 22:31
875 B2009039 Võ Văn Đắng CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 220 22:48
876 B2013930 LA HỚN VINH CTU - Khoa Sư phạm Can Tho 220 22:48
877 20010107 PHẠM LAN HƯƠNG Trường ĐH Giáo dục Ha Noi 220 22:49
878 21EL051 NGUYỄN LÊ THẢO QUYÊN Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn Da Nang 220 22:51
879 19Y3031011 Nguyễn Bình Trường ĐH Y Dược Hue 220 22:52
880 21D190185 Phạm Bảo Ngọc Trường Đại học Thương mại Ha Noi 220 22:55
881 191121601225 NGUYỄN NGỌC MINH PHƯƠNG Trường ĐH Kinh tế Da Nang 220 23:11
882 B1909252 ĐỖ THỊ QUYÊN CTU - Khoa Phát triển Nông thôn Can Tho 220 23:11
883 21D190198 HOÀNG THỊ THỦY Trường Đại học Thương mại Ha Noi 220 23:12
884 21050594 PHAN BAO CHAU Trường ĐH Kinh tế Ha Noi 220 23:14
885 21020640 ĐOÀN BÙI NHẬT KHÁNH Trường ĐH Công nghệ Ha Noi 220 23:32
886 B2015497 Như Quỳnh Lý CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 220 23:32
887 201121601711 TRẦN THỊ THÙY DƯƠNG Trường ĐH Kinh tế Da Nang 220 23:36
888 211121601514 HUỲNH THỊ HỒNG HOA Trường ĐH Kinh tế Da Nang 220 23:40
889 217720501202 BÙI THẢO LY Khoa Y Dược Đại học Đà Nẵng Da Nang 220 23:51
890 17720401044 Nguyễn Bình Linh Thoại Khoa Y Dược Đại học Đà Nẵng Da Nang 220 23:53
891 DTF187220201151 Nguyễn Thị Huyền Trang Khoa Ngoại ngữ Thai Nguyen 220 23:55
892 211121601244 LÊ HOÀNG THẢO XUÂN Trường ĐH Kinh tế Da Nang 220 24:01
893 B2000218 TRẦN THỊ THU NGÂN CTU - Khoa Sư phạm Can Tho 220 24:04
894 2050531200231 NGUYỄN HẢI LY Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Da Nang 220 24:19
895 DTF2171402310021 Trần Thị Hồng Gấm Khoa Ngoại ngữ Thai Nguyen 220 24:36
896 21K4280015 VĂN THỊ MAI ANH Trường ĐH Kinh tế Hue 220 24:47
897 B1907383 NGÔ NHẬT TRƯỜNG CTU - Khoa Khoa học Tự nhiên Can Tho 220 24:52
898 191121407223 Dương Phan Xuân Lộc Trường ĐH Kinh tế Da Nang 220 24:60
899 B2000264 PHẠM TRUNG NHÃ CTU - Khoa Sư phạm Can Tho 220 25:03
900 B1902403 Nguyễn Thị Mai Thi CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 220 25:17
901 B2000619 HUỲNH THỊ PHƯƠNG HUYỀN CTU - Khoa Sư phạm Can Tho 220 25:19
902 DTC21H4802014017 Đỗ Tất Công Trường ĐH Công nghệ thông tin và Truyền thông Thai Nguyen 220 25:23
903 412190098 Ngô Thị Dịu Hiền Trường ĐH Ngoại ngữ Da Nang 220 25:28
904 B2101325 Phạm Thị Phương Anh CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 220 25:37
905 DTF2172202010052 HÀ THỊ HỒNG CHỈ Khoa Ngoại ngữ Thai Nguyen 220 25:45
906 21020285 NGUYỄN NGỌC CƯỜNG Trường ĐH Công nghệ Ha Noi 220 25:49
907 20BA025 TRẦN KHÁNH NGÂN Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn Da Nang 220 25:49
908 B2105306 ĐOÀN THỊ TRÀ MY CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 220 25:56
909 B1905976 VÕ THỊ NGỌC QUỲNH CTU - Khoa Công nghệ Can Tho 220 25:59
910 B2006374 Mai Lê Anh Thư CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 220 26:03
911 20D107095 Lê Anh Đức Trường Đại học Thương mại Ha Noi 220 26:09
912 21F7010083 Phan Thị Mỹ Duyên Trường ĐH Ngoại ngữ Hue 220 26:09
913 DTY1957201010047 KHỔNG QUANG CHƯỞNG Trường ĐH Y Dược Thai Nguyen 220 26:09
914 15D720401025 NGUYEN THI NGOC HAN Trường Đại học Tây Đô Can Tho 220 26:29
915 19020680 Trần Đức Đông Trường ĐH Công nghệ Ha Noi 220 26:37
916 B2105578 Cao Văn Kiên CTU - Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông Can Tho 220 26:57
917 20030268 Nguyễn Thủy Dinh Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Ha Noi 220 27:05
918 B2104582 CTU - Khoa Công nghệ Can Tho 220 27:10
919 20010876 NGUYỄN THỊ THÙY LINH Trường ĐH Giáo dục Ha Noi 220 27:19
920 B2000663 PHAN THANH NAM CTU - Khoa Sư phạm Can Tho 220 27:20
921 207720301185 VÕ THỊ MỸ LINH Khoa Y Dược Đại học Đà Nẵng Da Nang 220 27:26
922 dtf2172202041060 LƯỜNG BẢO TRÂM Khoa Ngoại ngữ Thai Nguyen 220 27:34
923 B2110075 VÕ ĐẶNG CTU - Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông Can Tho 220 27:47
924 B2015467 ĐOÀN NGỌC LAN TIÊN CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 220 27:57
925 20020736 Nguyễn Trung Tuấn Trường ĐH Công nghệ Ha Noi 220 28:13
926 B2108807 Nguyễn Thanh Thúy Nga CTU - Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên Can Tho 220 28:14
927 412190786 NGUYỄN HUYỀN TRANG Trường ĐH Ngoại ngữ Da Nang 220 28:24
928 B1912516 NGUYỄN THỊ OANH KIỀU CTU - Khoa Khoa học Chính trị Can Tho 220 28:40
929 B1911055 Điền Thị Ngọc Diệu CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 220 28:46
930 B2108879 NGUYỄN NGỌC GIA HÂN CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 220 28:56
931 211121006529 LÊ THỊ HOÀI MINH Trường ĐH Kinh tế Da Nang 220 29:01
932 B2101587 HÀ LÊ DIỄM QUỲNH CTU - Khoa Luật Can Tho 220 29:06
933 B1900375 NGUYỄN THỊ THẢO QUYÊN CTU - Khoa Sư phạm Can Tho 220 29:13
934 19F7541029 LƯƠNG THỊ PHƯƠNG DUNG Trường ĐH Ngoại ngữ Hue 220 29:31
935 B2101840 TRƯƠNG QUÂN BẢO CTU - Khoa Công nghệ Can Tho 220 29:37
936 19IT207 NGUYỄN ĐĂNG ANH TÚ Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn Da Nang 220 29:56
937 B1909597 DANH THỊ KHÁNH LINH CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 220 29:59
938 B2113396 NGUYỄN MINH TÂN CTU - Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông Can Tho 220 30:03
939 21021055 Bùi Viết Thanh Tùng Trường ĐH Công nghệ Ha Noi 220 30:09
940 2117340101027 NGUYEN THI ANH THU Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum Da Nang 220 30:17
941 B2001302 NGUYỄN THỊ DIỄM HƯƠNG CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 220 30:31
942 21041034 LÊ PHƯƠNG MAI Trường ĐH Ngoại ngữ Ha Noi 220 30:32
943 19032878 NGUYEN GIA LONG Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Ha Noi 220 30:35
944 B1901857 MAO THỊ HỒNG QUYÊN CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 220 30:46
945 B2014630 Trương Ngọc Viên CTU - Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông Can Tho 220 30:52
946 411210425 TRẦN VĂN HOÀ Trường ĐH Ngoại ngữ Da Nang 220 31:04
947 B2014120 CAO THỊ MỘNG NHƯ CTU - Khoa Phát triển Nông thôn Can Tho 220 31:16
948 20061083 ĐỖ THỊ HẬU Khoa Luật Ha Noi 220 31:19
949 21F7510325 NGUYỄN THỊ MAI ANH Trường ĐH Ngoại ngữ Hue 220 31:42
950 K204060307 NGUYỄN TRẦN THÚY QUỲNH Trường ĐH Kinh tế - Luật ĐHQG HCM Ho Chi Minh City 220 31:52
951 19071234 TẠ ĐĂNG QUYẾT Trường Quốc tế Ha Noi 220 31:53
952 DTE2053101040032 Nguyễn Thu Trang Trường ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thai Nguyen 220 32:05
953 211121601115 NGUYỄN THỊ MAI LINH Trường ĐH Kinh tế Da Nang 220 32:06
954 B2006375 NGUYEN HAI TIEN CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 220 32:11
955 411210424 ĐINH THỊ THU HIỀN Trường ĐH Ngoại ngữ Da Nang 220 32:11
956 B2109196 LÊ NHƯ NGỌC CTU - Viện Nghiên cứu & Phát triển Công nghệ sinh học Can Tho 220 32:30
957 412190198 PHẠM BÌNH MINH Trường ĐH Ngoại ngữ Da Nang 220 32:34
958 DTF2172202010086 Dương Thị Hải Khoa Ngoại ngữ Thai Nguyen 220 32:43
959 B2112694 NGUYỄN TẤN ĐẠT CTU - Khoa Ngoại ngữ Can Tho 220 32:45
960 2056030050 TRẦN NGUYỄN PHI VÂN Trường ĐH Khoa học Xã hội – Nhân văn Ho Chi Minh City 220 32:48
961 411210128 VĂN THỊ THANH HÀ Trường ĐH Ngoại ngữ Da Nang 220 33:20
962 412200278 NGUYỄN HOÀNG ANH Trường ĐH Ngoại ngữ Da Nang 220 33:56
963 21F7015545412 Lê Minh Tài Trường ĐH Sư phạm Hue 220 34:20
964 DTY1757201010188 PHAM THI MY LINH Trường ĐH Y Dược Thai Nguyen 220 34:23
965 412200283 NAY H’ LING Trường ĐH Ngoại ngữ Da Nang 220 34:29
966 B1912116 VÕ THỊ THANH TUYỀN CTU - Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn Can Tho 220 34:30
967 B2111403 PHAN NGUYỄN TƯỜNG VI CTU - Khoa Ngoại ngữ Can Tho 220 34:33
968 19021103 NGUYỄN TIẾN TRƯỜNG SƠN Trường ĐH Công nghệ Ha Noi 220 34:38
969 20031376 Tôn Thùy Trang Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Ha Noi 220 34:45
970 DTZ1957220201019 Tran Ngoc Hue Trường ĐH Khoa học Thai Nguyen 220 34:46
971 B2108337 HUỲNH THỊ XUÂN MAI CTU - Khoa Phát triển Nông thôn Can Tho 220 34:53
972 b2106282 VÕ NHẬT DUY CTU - Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên Can Tho 220 34:56
973 B2001314 NGUYỄN HỮU TÀI CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 220 34:60
974 18040421 MA THỊ DUNG Trường ĐH Ngoại ngữ Ha Noi 220 34:60
975 19020216 Đỗ Thị Hồng Ánh Trường ĐH Công nghệ Ha Noi 220 34:60
976 20021424 NGUYỄN DIỆU QUỲNH Trường ĐH Công nghệ Ha Noi 220 34:60
977 45345435 Long Vu Trường ĐH Giáo dục Ha Noi 210 02:45
978 19040259 HOÀNG THU TRANG Trường ĐH Ngoại ngữ Ha Noi 210 03:10
979 201121601524 Nguyễn Hoàng Linh Trường ĐH Kinh tế Da Nang 210 03:12
980 21040236 Nguyễn Thị Huyền Trường ĐH Ngoại ngữ Ha Noi 210 03:25
981 201121601120 Trần Nguyễn Bảo Ngọc Trường ĐH Kinh tế Da Nang 210 03:35
982 20041456 Phạm Thị Phương Thảo Trường ĐH Ngoại ngữ Ha Noi 210 03:56
983 19071641 Nguyễn Xuân Tường Trường Quốc tế Ha Noi 210 04:08
984 21020607 PHẠM HOÀNG ÂN Trường ĐH Công nghệ Ha Noi 210 04:25
985 20040056 PHẠM THÙY LINH Trường ĐH Ngoại ngữ Ha Noi 210 04:33
986 B2001533 ĐẶNG THỊ THÚY VY CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 210 04:36
987 NGÔ HOÀNG UYÊN CTU - Khoa Kinh tế Can Tho 210 04:49
988 21K4030002 LÊ VĂN NAM Trường ĐH Kinh tế Hue 210 04:54
989 19040959 NGUYỄN THỊ THÚY NGÂN Trường ĐH Ngoại ngữ Ha Noi 210 05:01
990 20F7550038 Phan Võ Thái Hoà Trường ĐH Ngoại ngữ Hue 210 05:04
991 20031321 BÙI LỆ HẰNG Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Ha Noi 210 05:09
992 20100018 TRẦN MINH DŨNG Trường ĐH Y Dược Ha Noi 210 05:12
993 211121601538 PHẠM VÕ THỊ PHÓNG Trường ĐH Kinh tế Da Nang 210 05:24
994 21030231 Phan Anh Quân Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Ha Noi 210 05:28
995 21040030 HOÀNG NGỌC LÂN Trường ĐH Ngoại ngữ Ha Noi 210 05:32
996 B2109413 BÙI THANH LONG CTU - Khoa Khoa học Tự nhiên Can Tho 210 05:37
997 B1900445 Mai Thanh Hải CTU - Khoa Nông nghiệp Can Tho 210 05:47
998 DTE2053403010742 LƯƠNG HẢI VÂN Trường ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thai Nguyen 210 05:53
999 19572202010087 Đặng Thị Thùy Linh Trường ĐH Ngoại ngữ Hue 210 05:53
1000 20041375 NGUYỄN ĐỨC VIỆT Trường ĐH Ngoại ngữ Ha Noi 210 06:04