Thể lệ cuộc thi

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI
Học sinh, sinh viên hệ chính quy đang theo học tại các cụm trường Đại học, Cao đẳng trong khuôn khổ của chương trình. Cụ thể:
+ Cụm 1: Do trường Đại học Cần Thơ làm trưởng cụm và chịu trách nhiệm mời các trường ĐH, CĐ khác trong khu vực tham gia.
+ Cụm 2: Do Đại học quốc gia TP.HCM làm trưởng cụm và chịu trách nhiệm mời các trường ĐH, CĐ khác trong khu vực tham gia.
+ Cụm 3: Do Đại học Đà Nẵng làm trưởng cụm và chịu trách nhiệm mời Trường Đại học Tây Nguyên và  các trường ĐH, CĐ khác trong khu vực tham gia.
+ Cụm 4: Do Đại học Huế làm trưởng cụm và chịu trách nhiệm mời các trường ĐH, CĐ khác trong khu vực tham gia.
+ Cụm 5: Do Đại học quốc gia Hà Nội làm trưởng cụm và chịu trách nhiệm mời các trường ĐH, CĐ thành viên và Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội tham gia.
+ Cụm 6: Do Đại học Thái Nguyên làm trưởng cụm và chịu trách nhiệm mời các trường ĐH, CĐ khác trong khu vực và trường Đại học Tây Bắc tham gia.

II. NỘI DUNG KIẾN THỨC THI
– Hiểu biết về lịch sử, văn hóa, kinh tế, xã hội chung của Thế giới.

– Hiểu biết về lịch sử, văn hóa, kinh tế, xã hội của Việt Nam.
– Hiểu biết chung về cộng đồng ASEAN.
– Hiểu biết chung về Tập đoàn Wilmar CLV.
– Các kiến thức và kỹ năng ngôn ngữ: nghe, nói, đọc hiểu, cấu trúc ngữ pháp, từ vựng tiếng Anh.

III. TỔ CHỨC CUỘC THI: cuộc thi sẽ ra qua 04 vòng.

1. Vòng thi online toàn quốc - Starship
2. Vòng Offline - Star Wars
3. Vòng Chung kết khu vực - Starlight
4. Vòng Chung kết toàn quốc - Star Union

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI